Alumnibijeenkomst

Wereldlezing 'Nutriëntneutraal als ideaal in de circulaire economie', dinsdag 21 november 2017

Hoe passen de mondiale nutriëntenstromen in het toekomstbeeld van de circulaire economie? En welke rol speelt Nederland daarin met haar grote dierlijke sector? Er is nog steeds sprake van een hoge import van veevoer en een overschot aan dierlijke mest

Organisator University Fund Wageningen, Wageningen Academy
Datum

di 21 november 2017 18:00 tot 21:00

Locatie Gaia, gebouwnummer 101
Droevendaalsesteeg 3
101
6708 PB Wageningen
0317 – 48 17 00
Prijsomschrijving Gratis

Beleidsoplossingen richten zich op de beperking van het aantal dieren terwijl aan de andere kant kunstmest wordt geïmporteerd en toegepast. Iedereen is zich bewust van het toekomstige tekort aan fosfaat maar hoe zit het met de schaarste van andere onmisbare sporenelementen en in welke mate wordt de kringloop verstoord door nutriënten uit geconsumeerd voedsel die via het riool worden geloosd? Hoe ziet een duurzaam toekomstbeeld eruit en zijn we al op de goede weg?

Tijdens deze wereldlezing met als thema Nutriëntneutraal als ideaal konden de deelnemers luisteren naar de visie van de sprekers en daarna in discussie gaan met de deskundigen en met elkaar.

Programma

18:00 Ontvangst en buffet, gelegenheid om te netwerken
19:00 Welkom en opening door de voorzitter Prof. dr. ir. Cees Buisman
19:15 Nutriëntneutraal als ideaal (in een circulaire economie) door Dr. ir. Jan Weijma en Ruud Tijssens
20:00 Discussie
21:00 Einde programma

Sprekers en voorzitter

Prof. dr. ir. Cees Buisman (gespreksleider) Cees Buisman is na zijn promotie aan Wageningen University & Research in 1989 tot 2003 werkzaam geweest bij Paques bv, waar hij als directeur technology & business development een grote rol speelde in het vertalen van biotechnologische concepten naar commerciële installaties. Sinds april 2003 is Cees Buisman Hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie aan Wageningen University & Research. Hij combineert deze functie met zijn taak als wetenschappelijk directeur van Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology.

Ruud Tijssens Ruud Tijssens heeft een studie chemische technologie (Universiteit van Delft) afgerond. Daarna heeft hij gewerkt in de zuivel (o.a. bij Mona). Vervolgens werd hij Director Strategic R&D bij Cehave Landbouwbelang. Op dit moment is Ruud Director Public & Cooperative Affairs bij Royal Agrifirm Group. Afgelopen jaren was hij ook voorzitter van de comité duurzaamheid van de Europese Federatie van mengvoerbedrijven (FEFAC), en later voorzitter van FEFAC (tot juni 2017). Sinds kort is hij ook voorzitter Sustainability bij de Internationale voerfederatie (IFIF). Hij is bestuurder van de Stichting Kringlooptoets en voorzitter van de Stichting Mestinvesteringsfonds.

Dr. ir. Jan Weijma Jan Weijma heeft meer dan 20 jaar ervaring in de behandeling van afvalwater en terugwinning van grondstoffen uit afvalwater. Hij promoveerde in 2000 op het onderwerp “Biologische ontzwaveling met methanol als electronendonor”. Nadien werkte hij 8 jaar in het bedrijfsleven (technologie ontwikkelaar). Als technoloog leidde hij diverse pilotprojecten op het gebied van innovatieve afvalwaterzuivering technologieën. Jan heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van innovatieve technologische concepten naar levensvatbare technologieën. Naast zijn functie bij de Wageningen Universiteit, Sectie Milieutechnologie is hij werkzaam bij LeAF, spin-off van deze sectie.

Samenvatting

Wereldlezing ‘Nutriëntneutraal als ideaal in de circulaire economie’

Gepubliceerd op 29 november 2017

De Wereldlezing ‘Nutriëntneutraal als ideaal in de circulaire economie' op dinsdagavond 21 november was drukbezocht. De rol van nutriënten in de circulaire economie gaf stof tot een geanimeerde discussie waarin veel aspecten van het onderwerp zijn aangeraakt en waaraan de ongeveer 90 aanwezigen actief deelnamen.

Dr.ir. Jan Weijma van Wageningen University & Research ging van start met een inleiding over het belang van circulariteit van nutriënten en een pleidooi voor het doorbreken van de lineaire nutriëntenstroom in de stedelijke omgeving. Toekomstige nutriëntentekorten zouden een drijver voor circulariteit moeten zijn met aandacht voor fosfaat maar zeker ook voor micronutriënten zoals zink en seleen.

Ir. Ruud Tijssens van Agrifirm benaderde het onderwerp vanuit de diervoeder en de import van nutriënten en onderstreepte eveneens het belang van circulariteit. Deze dient gericht te zijn op het sluiten van kringlopen door nutriënten en organische stof in het systeem te houden en zo bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid te onderhouden. Verwaarding van mest en mineralen spelen daarin een cruciale rol volgens Tijssens, evenals het creëren van een markt voor mestproducten uit de kringloop.

Beide inleidingen waren het startpunt voor een geanimeerde discussie met de aanwezigen. Onder leiding van prof. dr.ir. Cees Buisman, hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Wageningen University & Research en wetenschappelijk directeur van Wetsus, gingen de aanwezigen met de sprekers en met elkaar in gesprek. Men was eensgezind over het belang van het sluiten van nutriëntenkringlopen, maar er werd stevig gediscussieerd over het niveau waarop dit zou moeten gebeuren. Iedereen was van het belang doordrongen dat hierbij alle stromen meegenomen moeten worden, inclusief de menselijke excreta. Gelet op de toekomstige schaarste aan micronutriënten zou deze transitie urgenter moeten zijn dan op dit moment het geval is.

Presentatie Jan Weijma

Presentatie Ruud Tijssens