Wereldlezing Opnieuw stront aan de knikker?

Activiteit

Wereldlezing Opnieuw stront aan de knikker? Woensdag 17 juni 2015

Welke gevolgen heeft het loslaten van melkquota voor de toekomstige mestproductie, het milieu en daaraan gerelateerd beleid? Met de afschaffing van het melkquotum april 2015 staat het Nederlandse mestbeleid weer boven aan de agenda. De afschaffing van het melkquotum resulteert immers in meer koeien met als gevolg meer mest. Maar wat is er nu feitelijk aan de hand? Is er reden tot zorg? En hoe gaan Wageningen UR en andere kennisinstellingen met dit actuele thema om? In het verleden kwam Wageningen negatief in het nieuws door inadequaat te reageren op de mest- en milieuproblematiek. Vraag is of de rol van het onderzoek nu beter tot zijn recht komt in het maatschappelijk debat over het mestbeleid?

Organisator Wageningen Academy
Datum

wo 17 juni 2015

Locatie Wageningen Campus, GAIA gebouw 101

Dr. ir. Han Swinkels, lector HAS Hogeschool en voorzitter KLV, zal als voorzitte de avond leiden en opent de wereldlezing door kort een schets te geven van de huidige situatie omtrent de toename van de melkveestapel in Nederland als gevolg van het afschaffen van het melkquotum. 

Dr. ir. Hans van Grinsven van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet in zijn presentatie de effecten van het afschaffen van met melkquotum op mestproductie en andere  milieuaspecten uiteen als ook de rol van onderzoek in het maatschappelijke debat over het mest- en milieubeleid. 

Ir. Jeanet Brandsma van Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en Ir. Frits van der Schans van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) geven beiden een reflectie op het thema en de rol van het onderzoek vanuit respectievelijk het gezichtspunt van de melkveesector en de maatschappij.  Aansluitend is ruimte voor discussie onder leiding van Han Swinkels, waarbij de interactie wordt gezocht met het publiek.

Programma

17:30 Ontvangst met kleine maaltijd

18:30 Introductie op melkquotum, mestproductie en beleid - Dr. ir. J. W. G. M (Han) Swinkels

18:45 Impact van het opheffen van het melkquotum op het milieu - Dr. ir. J.J. M (Hans)  van Grinsven, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

19:15 Reflectie vanuit de melkvee sector - Ir. J. (Jeanet) Brandsma, Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)

19:30 Reflectie vanuit de maatschappij - Ir. F. (Frits) van der Schans, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)

19:45 Discussie     Dr. ir. J. W. G. M (Han) Swinkels

20:30 Afsluitende netwerkborrel

21:30 Einde

Sprekers

Gedurende de Wereldlezing komen de volgende drie sprekers aan het woord
  • Dr. Hans  van Grinsven, Senior Researcher Programme Manager Agriculture and Environment bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),
  •  Ir. Jeanet Brandsma, bestuurslid vakgroep melkveehouderij bij Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en melkveehouder en
  •  Ir. F. (Frits) van der Schans, Sr. Adviseur en Procesbegeleider bij Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) Onderzoek& Advies.

Dr. ir. Han Swinkels, Lector HAS Hogeschool en voorzitter KLV zal als voorzitter de avond leiden

Doel van de Wereldlezingen

De Wereldlezingen zijn een initiatief van KLV en Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends/ontwikkelingen De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de KLV eventkalender raadplegen.

De toegang tot de wereldlezingen is gratis

Dankzij ruimhartige sponsoring van de Wageningen Ambassadors is de toegang tot de wereldlezingen gratis. Er is echter plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Snelle inschrijving vergroot de kans op plaatsing. Aanmelding via het registratieformulier is echter verplicht. Let op: Na aanmelding ontvangt u een e-mail dat u bent aangemeld. Ruim 1 week voor de Wereldlezing ontvangt u vervolgens per mail bericht of u daadwerkelijk kunt deelnemen.