Alumnibijeenkomst

Wereldlezing - Veerkracht: buigen of barsten, dinsdag 7 juni 2016

Tijdens deze wereldlezing zal aan de hand van een aantal voorbeelden ingezoomd worden op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op de veerkracht van systemen en de kantelpunten daar in.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen, Wageningen Academy
Datum

di 7 juni 2016 18:00 tot 22:00

Locatie Hotel de Wageningsche Berg
“Resilience of veerkracht is een belangrijke eigenschap van natuurlijke ecosystemen, agrarische ecosystemen, economische en sociale systemen; maar ook van biologische systemen zoals mens, dier, plant of microben. De veerkracht van een systeem bepaalt de reactie op plotselinge, niet lineaire veranderingen zoals snelle technische vooruitgang, klimaatverandering of sociaaleconomische ontwikkelingen. Ook de mate waarin een systeem zich kan aanpassen wordt door de veerkracht bepaald. De reacties in de systemen zijn complex en worden bepaald door interactie met andere systemen en reacties tussen verschillende schaalniveaus."

Thema

"In verschillende wetenschapsgebieden is resilience voor ons al een belangrijk onderwerp. Veel van de onderliggende principes, zoals wiskundige en experimentele benaderingen, zijn universeel toepasbaar. Daardoor ontstaan grote mogelijkheden. Dat wordt geïllustreerd door het huidige werk aan resilience van bijvoorbeeld veehouderij, tropische regenwouden, voedselketens, klimaatbestendige landbouw. Om het onderzoek aan resilience te verdiepen en uit te breiden, werken we aan nieuwe interdisciplinaire toepassingsgebieden van resilience.” (Citaat uit Strategisch Plan 2015-2018 Wageningen UR.)


Resilience is een van de vijf investeringsthema’s in dit plan.
Voor meer informatie zie de pagina over het Strategisch Plan van Wageningen UR.

Sprekers

  • Rik Leemans, Professor in Environmental Systems Analysis
  • Dr. Albert Barneveld MPM, Afdeling Kennis- en Innovatiemanagement Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
  • Michiel Koetsier, integraal beleidsstrateeg, Provincie Gelderland.Praktijkvoorbeeld. Bestuurlijke overwegingen die gemaakt worden. Veerkracht; welke beelden roept dat op?

Programma

18.00    Ontvangst met een buffet

19.00    Welkom en opening van de avond

20.30    Dialoog

21.00    Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Verslag

Ondanks het stralende weer was de opkomst bij de wereldlezing op 7 juni rond de honderd mensen. Vooraf aan het seminar was er ruimte voor een gezellige babbel en netwerken, dit onder het genot van wat drinken en hapjes. Het begin van een veel belovende avond met de sprekers: Rik Leemans, Albert Barneveld en Michiel Koetsier.

Het seminar werd begeleid door Krijn Poppe. Hij bracht in zijn opening al gelijk een belangrijk thema naar voren: is veerkracht eigenlijk wel positief?

De eerste spreker, Rik Leemans, gaf ons een rondleiding in de wetenschappelijke kant van veerkracht, als een concept dat verbonden is met kwetsbaarheid en weerbaarheid. Veerkracht heb je nodig om gevaar op te lossen, bij veerkracht draait het om hoe en hoe snel een systeem weer in zijn oorspronkelijke staat terugkomt. Maar in relatie met het milieu trok ook hij ook de positieve van veerkracht in twijfel: het belemmert systemen om zich aan te passen aan een veranderend milieu.

Albert Barneveld was de tweede spreker van de avond. Hij was aanwezig als vertegenwoordiger van Rijkwaterstaat die volgens zijn eigen woorden ‘doeners’ zijn.  Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhouden van stuwen, maar ze zijn geen eigenaar, dat is het Ministerie van I&M. Als voorbeeld gebruikte hij de Maas, die indertijd aangepast is voor het transport van steenkool uit Limburg naar de Randstad, een infrastructuur die nu na bijna 100 jaar technisch aan vernieuwing toe is. Waar zij naar op zoek zijn is een maatschappelijke visie, wat willen zij over 100 jaar met een gebied/rivier doen? Op deze manier wordt een technisch vraagstuk een maatschappelijk vraagstuk, die weer met techniek opgelost kon worden. Hierna stelde Barneveld een vraag aan het publiek: “Welke aspecten van veerkracht willen we verwerkt hebben in onze plannen rondom water?”.

De tijd van de sprekers werd afgesloten met Michiel Koetsier, die daar stond als vertegenwoordiger van zichzelf en toch ook wel van de gemeente Gelderland. Hij vertelde over veerkracht in een politieke organisatie. Zo willen politici hun beslissingen het liefst in een keer goed doen maar is ook een aanpassingsvermogen belangrijk ten tijde van verandering.

Na de sprekers was er tijd voor de aanwezigen om hun stem te laten horen. Er werd gesproken over de Maas, de Rijn en het milieu/klimaat. Een opvallend terugkomend onderwerp was de veerkracht van de mens zelf en van de maatschappij. Met de aarde komt het uiteindelijk wel goed, maar hoe zit het met onze veerkracht?

Achteraf was er een borrel waarbij de deuren naar buiten werden geopend, op deze manier kon er goed genoten worden van het prachtige uitzicht vanaf Fletcher Hotel-Restaurant de Wageningsche Berg. Erg toevallig was hier ook een veel besproken onderwerp te bewonderen, de Rijn. Is het goed wanneer de Rijn buiten zijn oever treedt? Of is het juist goed dat veerkracht ervoor zorgt dat dit niet gebeurt? Vragen die later waarschijnlijk besproken worden, eerst nog even genieten van het uitzicht en een geslaagde wereldlezing.

Geen kosten aan verbonden

Doordat de wereldlezingen worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors zijn er geen kosten verbonden aan de deelname van de wereldlezing (inclusief het diner).