Workshop

Wildziektesurveillance in Nederland

Op 22 oktober vindt de workshop Wildziektesurveillance plaats. Het doel van de workshop is om de samenwerking te verbreden tussen de organisaties die zich met wilde dieren en hun gezondheid bezighouden. Het is belangrijk om van elkaar te weten welke surveillancesystemen er zijn en te kijken of deze op termijn kunnen worden geïntegreerd.

Organisator Ministerie EZ, ministerie VWS, DWHC, RIVM, Erasmus MC en CVI
Datum

wo 22 oktober 2014

Locatie Naarden

Bij de verspreiding van infectieziekten onder in het wild levende dieren is het niet alleen van belang om te weten welke ziekteverwekker aanwezig is. Gedrag, trekroutes en de  mate van voortplanting zijn ook van invloed op de verspreiding. Tot nog toe werd dit altijd los van elkaar onderzocht; studies werden naast elkaar uitgevoerd in plaats van in samenhang. Dit is een gemiste kans.

Met de workshop wil de overheid verbindingen zoeken tussen de ecologie en dierziektekennis om te komen tot een verbeterde surveillance van dierziekten. Zowel de diergezondheid als de volksgezondheid zijn daarbij gebaat.

Een overzicht van de verschillende surveillanceprogramma’s in Nederland, inclusief de instituten waar die plaatsvinden, draagt bij aan (toekomstige) samenwerking en kan tevens worden gebruikt om eventuele hiaten in de huidige programma’s te identificeren.