Workshop

Workshop Gedragsinzichten toepassen voor beleid

Gedragseconomie is een discipline in opkomst. Het wordt echter nog nauwelijks toegepast in natuur- en voedselbeleid. Wageningen Economic Research organiseerde daarom een workshop bij het ministerie van EZ om zelf met gedragseconomie aan de slag te gaan. Tijdens de bijeenkomst werd op verschillende manieren duidelijk dat met gedragsexperimenten snel, gemakkelijk en in dialoog met betrokkenen inzicht verkregen kan worden in de effecten van beleid.

Organisator Wageningen Economic Research
Datum

do 10 november 2016 13:30 tot 16:00

Locatie Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Mensen zijn niet rationeel, maar wel voorspelbaar

Eva van den Broek, onderzoeker Wageningen University & Research (WUR),  liet zien hoe met kleine veranderingen in de omgeving grote gedragsveranderingen kunnen worden behaald. Na deze introductie gingen de aanwezigen aan de hand van het EAST-model (Easy, Attractive, Social en Timely) aan de slag met zelf ingebrachte cases. Die varieerden van “Hoe zorg je ervoor dat eigenaars hun honden aanlijnen in het bos?”  tot “ Hoe kunnen we mensen ertoe aanzetten om niet de pakken melk met de langste houdbaarheidsdatum te zoeken?”. Alle uitgewerkte ideeën scoorden hoog op haalbaarheid en geschatte impact. De winnende case beschreef een interventie die eenzame mensen groepsgewijs de natuur in liet gaan, door de huisarts als verwijzer te laten optreden: Easy, Attractive, Social en Timely! 

Restaurants kunnen bijdragen aan meer groenteconsumptie

Een voorbeeld van een gedragseconomisch experiment is “menu-engineering in restaurants”. WUR-onderzoeker Machiel Reinders,  vertelde dat bij enkele van der Valk restaurants mensen in de interventiegroep meer groenten en 12,5% minder vlees dan gebruikelijk voorgeschoteld kregen. Deze mensen aten 31% meer groenten en waren net zo tevreden over het restaurant als de andere gasten.

Gerelateerd Nieuws

Burgers gaan niet zomaar meer betalen voor natuur

Organisaties als Staatsbosbeheer moeten op zoek naar andere inkomsten, aangezien overheden minder bijdragen. Hierin zou een rol voor burgers weggelegd kunnen zijn, maar een experiment in het Haagse Bos toont volgens WUR-onderzoeker Andries Richter aan, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Bezoekers van het Haagse Bos werd gevraagd om thuis een online enquête in te vullen. Voor iedere ingevuld enquête doneert Wageningen University & Research een bedrag voor het  onderhoud van het Haagse Bos. Een interessante waarneming hierbij is dat mensen minder bereid zijn om ‘geld te verdienen’ voor de natuur, wanneer zij hebben gehoord dat de overheid minder geld overheeft voor natuur. Hierbij lag het grootste verschil bij mensen die frequent het bos bezoeken.

Lees ook

Trouw 'Burgers gaan niet zomaar betalen voor natuur' 13 augustus 2016.