Workshop mestvergisting  6 september op KTC De Marke

Workshop

Workshop 'Mestvergisting op het eigen bedrijf'

Op 6 september organiseren DLV Advies en CCS vanuit het praktijknetwerk "Microvergisting in de praktijk" een workshop rondom het thema mestvergisting op het eigen bedrijf op KTC De Marke. Tijdens deze dag staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van monomestvergisting op boerderijschaal centraal.

Organisator DLV Advies en CCS vanuit het netwerk ''Microvergisters in de praktijk'' en het project BioEnergyFarm 2
Datum

di 6 september 2016 09:45 tot 14:00

Locatie KTC De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo (GLD)

Adviseurs van DLV Advies en CCS praten u tijdens de workshops bij over de actualiteiten rondom mestvergisting. Zo is er tijdens de bijeenkomst aandacht voor de nieuwste technologische ontwikkelingen, benodigde stalaanpassingen en subsidiemogelijkheden.

Met een rekenmodel geven we inzicht in wanneer investeren in een microvergister voor u financieel interessant is. U ontvangt tevens de eerste resultaten van bemestingsproeven met digestaat vanuit het Praktijknetwerk Microvergisters in de Praktijk.

Programma 6 september

9:45 Inloop met koffie
10:00 Openingswoord door KTC De Marke, Wageningen UR
10:30 Presentatie actualiteiten mestvergisting
11:30 Workshop bedrijfsspecifieke berekening
12:30 Lunch
13:00 Rondleiding KTC De Marke
14:00 Afsluiting

Meer informatie en aanmelden

De kosten voor deelname zijn € 50,- per persoon exclusief BTW. Meld u snel aan voor deze workshop 'Mestvergisting op het eigen bedrijf' op 6 september. Bent u verhinderd dan kunt u ook deelnemen aan de workshop op 30 augustus op Dairy Campus in Leeuwarden. Meer informatie vindt u op de website van micorvergisters:Twee workshop "Mestvergisting op het eigen bedrijf''.