Workshop Smart materials for greenhouses

Workshop

Workshop Smart materials for greenhouses

Op 13 april organiseert Wageningen UR Glastuinbouw samen met het FME Cluster Agri & Food een bijeenkomst in het kader van High Tech to Feed the World (HT2FtW). De bijeenkomst heeft als doel om een PPS (Publiek Private Samenwerking) op te starten rondom het thema ‘Smart materials for Greenhouses’. We zijn op zoek naar tuinbouw- en hightech-bedrijven die een rol willen/kunnen spelen in deze ontwikkeling. Denk aan sensoren, nieuwe materialen en “slimme” kasdekken

Organisator
Datum

wo 13 april 2016 14:00 tot 18:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

Beschermde teelt is een belangrijk element om hoogwaardige verse voedselproducten in alle klimaatzones over de hele wereld te produceren. Beschermde teelt is vooral belangrijk voor de productie van voedsel met een hoge voedingswaarde. Kassen zijn al van natuur uitstekende zonnecollectoren. Zonne-energie geeft gratis energie voor de productie van gewassen. De hoeveelheid licht is nodig voor de fotosynthese, de fundamentele motor van de groei van gewassen. Het spectrum van het licht heeft een "signalering effect" op gewasontwikkeling en waardevolle inhoudstoffen. De geometrische verdeling (diffusiteit) van het licht heeft direct invloed op de productiviteit van gewassen. Een 'slim' kasdek maakt het mogelijk om de hoeveelheid, golflengte samenstelling en geometrische verdeling van de zonnestraling in een kas te regelen, zodat een goed microklimaat en lichte omgeving wordt gegenereerd, met als resultaat een voedselproductie met maximale kwaliteit en door maximaal gebruik te maken van natuurlijke gratis zonne-energie.

In de hightech-industrie worden reeds geavanceerde materialen zijn ontwikkeld voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld schakelbare brillenglazen, regelbaar glas, ultra dunne glazen die robuust maar flexibel zijn, lichtgevende zonneconcentratoren, flexibele zonnecellen etc. Al deze materialen geven mogelijkheden om beschermde teeltsystemen voor de toekomst nieuw te ontworpen met als doel op een efficiƫnte manier gezond voedsel te produceren.

Doel

Nieuwe kasproductiesystemen zullen natuurlijk zonlicht op een zeer efficiƫnte manier gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van slimme en flexibele materialen in het kasdek. In elke klimaatzone in de wereld wordt zonlicht omgezet in een zodanige vorm (kwantiteit, spectrum, verdeling) die precies nodig is voor het gewas. Hiermee worden verse voedselproducten met een hoog rendement, goede smaak, veel gezonde componenten en met een minimale input van natuurlijke hulpbronnen geproduceerd.

Programma
Onder leiding van dagvoorzitter Marcel van Haren, FME Cluster Agri & Food
Inleiding initiatief Ht2ftW Frans Kampers, Wageningen UR
Korte inleiding beoogd PPS Smart Materials, zo breed mogelijk Silke Hemming, Wageningen UR
Behoefte en ontwikkelingen Smart materials voor tuinbouwtoepassingen Wageningen UR
Technologie en ontwikkelingen Smart materials in de bouw
Technologie en ontwikkelingen vanuit diverse bedrijven diverse bedrijven
Pauze
Rondleiding kassencomplex Wageningen UR Bleiswijk
Discussie met doel om mogelijke werkpakketten binnen een toekomstige PPS te identificeren
Samenvatting en follow-up
Netwerkborrel