Workshop mestvergisting  30 augustus Dairy Campus

Workshop

Workshop over mestvergisting op Dairy Campus

Op 30 augustus organiseren DLV Advies en CCS vanuit het praktijknetwerk "Microvergisting in de praktijk" een workshop rondom het thema mestvergisting op het eigen bedrijf op Dairy Campus. Tijdens deze dag staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van monomestvergisting centraal. Ook is er aandacht voor de plannen van Friesland Campina ten aanzien microvergisting.

Organisator DLV Advies en CCS vanuit het netwerk ''Microvergisters in de praktijk'' en het project BioEnergyFarm 2
Datum

di 30 augustus 2016 09:45 tot 14:00

Locatie Dairy Campus, Boksumerdyk 11, 9084 AA Leeuwarden

Adviseurs van DLV Advies en CCS praten u tijdens de workshops bij over de actualiteiten rondom mestvergisting. Zo is er tijdens de bijeenkomst aandacht voor de nieuwste technologische ontwikkelingen, benodigde stalaanpassingen en subsidiemogelijkheden.

Met een rekenmodel geven we inzicht in wanneer investeren in een microvergister voor u financieel interessant is. U ontvangt tevens de eerste resultaten van bemestingsproeven met digestaat vanuit het Praktijknetwerk Microvergisters in de Praktijk.

Daarnaast lichten zowel de provincie Fryslân als Royal Friesland Campina toe wat hun ambities en plannen zijn voor mestvergisting.

Programma 6 september

9:45 Inloop met koffie
10:00 Openingswoord door provincie Fryslân & Royal Friesland Campina
10:30 Presentatie actualiteiten mestvergisting
11:30 Workshop bedrijfsspecifieke berekening
12:30 Lunch
13:00 Rondleiding vergister Dairy Campus
14:00 Afsluiting

Meer informatie en aanmelden

De kosten voor deelname zijn € 50,- per persoon exclusief BTW. Meld u snel aan voor deze workshop 'Mestvergisting op het eigen bedrijf' op 30 augustus. Bent u verhinderd dan kunt u ook deelnemen aan de workshop op 6 september op KTC De Marke in Hengelo (GLD). Meer informatie hierover vindt u op de website van micorvergisters:Twee workshop "Mestvergisting op het eigen bedrijf''.