Promotie

Young Children and Obesity: Development and Evaluation of Family-oriented Treatment

Promovendus drs. E (Esther) van Hoek
Promotor prof.dr.ir. EJM (Edith) Feskens
Copromotor dr.ir. LI (Laura) Bouwman
Copromotor dr AJ Janse
Organisatie Wageningen University & Research, Human Nutrition & Health
Datum

vr 18 september 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Obesitas op jonge leeftijd is een sterke voorspeller voor obesitas op latere leeftijd. Maar een gestandaardiseerd behandelprogramma gericht op jonge kinderen was tot voor kort niet beschikbaar. De afdeling Kindergeneeskunde van de Gelderse Vallei  en de Wageningen Universiteit hebben daarom speciaal voor deze doelgroep een behandelprogramma ontwikkeld en geëvalueerd. Dit programma, ‘Aan Tafel!’ genaamd, wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen, is gericht op het hele gezin met focus op de ouders, en bestaat uit individuele consulten, groepssessies en een nieuw ontwikkelde digitale leermodule. In het proefschrift van Esther van Hoek wordt de ontwikkeling, uitvoering en resultaten beschreven en bediscussieerd. Veertig kinderen van 3-7 jaar namen aan het programma deel. Het gewicht daalde significant, en dit effect bleef tot 1 jaar na afkoop van de 1-jaar durende behandeling bestaan. Ook de kwaliteit van leven van de kinderen verbeterde. Daarnaast nam het aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten en diabetes af. Vervolgonderzoek richt zich nu op de langetermijneffecten van dit programma.