Activiteit

Afsluitende kennissessie Ruwvoer & Bodem

Tijdens deze bijeenkomst willen we kennis delen, en de agrarische sector inspireren over verdere verduurzaming van de productie van gras en voedergewassen. Hoe kan er kwalitatief voedsel geproduceerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de bodem? Op welke wijze kan kringlooplandbouw slim, gezond en veilig worden ingericht? En hoe kan een verbeterd management door de boer de gewasopbrengst verhogen?

Organisator WUR | Open Teelten, Wageningen Livestock Research en Louis Bolk Instituut
Datum

di 12 december 2023 12:00 tot 17:30

Locatie Eemlandhoeve

Na deelname aan dit event heeft u meer kennis over hoe ruwvoerproductie en bodemmanagement kunnen bijdragen aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw.

De resultaten van de onderzoekers zullen tijdens dit event gepresenteerd worden. Ben je een adviseur, melkveehouder of op een andere manier werkzaam in de agrarische sector? Dan ben je van harte welkom. Deelname is gratis en er is beperkt plaats.

Programma
12:00 Inloop
12:15 Lunch
13:00 Welkomstwoord Gert van Duinkerken, Business unit manager (Wageningen Livestock Research)
Inleiding | Bodemverbetering: wat kun je doen? Zwier van der Vegte, Project manager (Agro innovatiecentrum De Marke)
13:30 – 16:15 Workshops Na de centrale opening volgt het workshopprogramma (45 minuten in kleinere groepen), waarbij alle 3 de werkpakketten de revue passeren.
- “Grasland” Nick van Eekeren, Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit (Louis Bolk Instituut)
- "Maïs en andere voedergewassen” Herman van Schooten, Projectleider (Wageningen, Livestock Research)
- “Duurzaam bouwplan” Rommie van der Weide, Onderzoekspartner voor Biobased Innovatie (WUR, Open Teelten)
16:15 Sluiting van de dag John Verhoeven, Teamleider Bodem Water Bemesting (WUR, Open Teelten)
16:45 Afsluitende borrel