Debat

Agrodebat 2017

Op donderdag 12 januari heeft de vijfde editie van dit debat plaatsgevonden. Dit jaar was het thema: Doorbreek de cirkel. Durven we de cirkel van oude principes te doorbreken om vervolgens te groeien naar een circulaire en bestendige agrosector?

Organisator Wageningen Economic Research
Datum

do 12 januari 2017 14:00 tot 19:00

Locatie Green.DNA, Innovatiekracht Spijkenisse

Tijdens het debat

Een stabiel klimaatakkoord leidt tot instabiliteit op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid. Biomassa (of 'de landbouw, bosbouw en het landgebruik') veroorzaakt een derde van de emissies en zal dus een sterke bijdrage aan de reductie moeten leveren. Wanneer de eis van maximaal 1,5 graden temperatuurstijging gehanteerd wordt, betekent dit het verminderen van voedselverspilling, het verhogen van circulariteit en zelfs het investeren in negatieve emissie door bijvoorbeeld landbouwgrond in te zetten voor herbebossing en de keuze voor bio-energie met als gevolg hogere voedselprijzen.

Naar een circulaire agrosector

Tegelijkertijd zijn energieprijzen onzeker en zelfs bepalend voor hoe groot het tekort aan bruikbaar water is in delen van de wereld. Daarnaast zien we dat vleesconsumptie afneemt in Nederland en de consumptie van plantaardig voedsel juist groeit. Wij vinden het daarom tijd voor een debat over het herontwerpen van productieketens op basis van circulariteit. Niet alleen het optimaal gebruik van producten is hierbij leidend, maar ook zaken als voedselverspilling, verpakkingen en consumentengedrag. Durven we de cirkel van oude principes te doorbreken om vervolgens te groeien naar een circulaire en bestendige agrosector?

Online debat


Van 5 tot 8 december vond voorafgaand aan het debat het Online debat plaats. Gemist? Lees hier de blogs nog eens terug.
Zie ook het persbericht naar aanleiding van het debat 'Inclusieve en duurzame economie onherroepelijk, overheidsingrijpen noodzakelijk'.

Online Agrodebat blog