Promotie

Algae-associated bacteria in photobioreactors

Promovendus mr. J (Jie) Lian MSc
Promotor prof.dr. H (Hauke) Smidt
prof.dr.ir. RH (Rene) Wijffels
Copromotor dr.ir. D (Detmer) Sipkema
Organisatie Wageningen University, Laboratory of Microbiology
Datum

do 2 juli 2020 11:00 tot 12:30

Locatie