Alumnibijeenkomst

Alumni Open Dag - zaterdag 3 oktober 2020

Of u al langer of minder lang geleden bent afgestudeerd, u zal altijd een Wageninger voor het leven blijven. Om die reden nodigden we onze alumni uit voor de online Alumni Open Dag op 3 oktober. Dit jaar vond de Alumni Open Dag geheel online plaats.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

za 3 oktober 2020 14:45 tot 17:15

Locatie Online

Online
Eens een Wageninger, altijd een Wageninger! Speciaal voor onze alumni organiseerde University Fund Wageningen (UFW) op zaterdag 3 oktober 2020 de online Alumni Open Dag. Het programma vond dit jaar helemaal online plaats, dus alumni vanuit de hele wereld konden meedoen vanuit hun eigen huis!

Programma
Het programma vond dit jaar geheel online plaats. In het plenaire onderdeel gingen prof. dr. ir. Louise O. Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van WUR en Joris Lohman MSc, directeur van Food Hub, in gesprek over de rol van wetenschap en emoties in het huidige maatschappelijke debat. Daarna volgde er een interessant en afwisselend keuzeprogramma. Alumni konden in twee rondes kiezen uit meerdere discussiegroepen en lezingen. Zo konden zij live mee discussiëren rondom Wageningse thema’s. Daarnaast was er ook de mogelijkheid keuzelezingen te volgen van Wageningse onderzoekers en van verschillende studiekringen & netwerken. Tenslotte hadden zij de mogelijkheid om met mede-alumni één op één online te netwerken op basis van een aangegeven interessegebied.

Lees hieronder meer over de programmaonderdelen. In het programmaboekje vindt u alle informatie. Onder 'Presentaties' vindt u de PowerPointpresentaties van de sprekers. Opnames van drie van de lezingen vindt u hiernaast.

Gedetailleerd programma

14.50 - 15.00 Aanmelden
15.00 - 15.03 Ontvangst en opening
15.03 - 15.30 Gesprek met Louise O. Fresco en Joris Lohman met gespreksleider Simon Vink
15.30 - 15.33 Afsluiting plenaire deel
15.35 - 15.55 Keuzesessies ronde 1
16.00 - 16.20 Keuzesessies ronde 2
16.20 - 16.30 Chat carrousel en pauze
16.30 - 17.00 Quiz Urgert & Van Deudekom en presentaties internationale chapters
17.00 - 17.15 Chat carrousel

Bekijk het programmaboekje voor meer informatie.

Plenaire sessie

Louise O. Fresco en Joris Lohman gingen in gesprek over de rol van wetenschap en emotie in het huidige maatschappelijke debat. Hierbij gingen zij naar aanleiding van actuele voorbeelden dieper in op dit thema.

Het tweegesprek werd gevoerd onder begeleiding van voormalig woordvoerder van de raad van bestuur, Simon Vink.

Website Louise O. Fresco. U kunt hier haar biografie doorkijken en alles lezen over haar functies, interviews, columns, artikelen, boeken, debatten en nog veel meer.

Website Joris Loman Food hub. Food Hub maakt opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. Hun missie is het aanjagen van de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem.

Keuzesessies ronde 1

 • Titel: Gesprek over voeding: nuance versus hapklare brokken
  Nederlands
  Gerda Feunekes, Directeur Voedingscentrum
  Karin van het Hof
  , Voorzitter Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen en visiting associate professor, dept. Human Nutrition & Health WUR

  Voedingsadviezen en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan zijn dagelijkse kost voor Gerda Feunekes. De consument, de politiek en de media hebben graag hapklare brokken van informatie die ze makkelijk in kunnen passen in hun dagelijkse routine, beleid of krantenkoppen. Zwart of wit, goed of slecht, voor of tegen. Met one-liners en oversimplificatie van de wetenschappelijke bewijsvoering ligt polarisatie op de loer. Daarom is het belangrijk dat wetenschappers niet alleen met de media, maar ook onderling nieuwe inzichten bediscussiëren. Tijdens het Gesprek over Voeding zullen Gerda en Karin ervaringen met elkaar delen en in gesprek gaan met de alumni om lering te trekken. Hoe kunnen we de wetenschappelijke inzichten zo opdienen dat ze aansprekend en duidelijk zijn en tegelijkertijd recht doen aan de nuance en de reikwijdte van de onderbouwing?

 • Titel: De mening van een expert: waarheid of wapenstok?
  Nederlands
  Jan Staman, Voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden
  Hans van Trijp, Hoogleraar Marketing en Consumentengedrag WUR

  Tegenstellingen worden op scherp gezet en omgangsvormen verruwen. Jan Staman is voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden en stelt de vraag hoe dialoog kan blijven bestaan. Onder welke voorwaarden kan de expert (de adviseur, de raad, de commissie, de onderzoeker, de professional) nog wel de feiten en inzichten aanbieden die partijen kunnen aanvaarden als de gezaghebbende grondslag voor het (vreedzame) gesprek en de onderhandeling. Aan de hand van een advies over de dieren in de Oostvaardersplassen illustreert Jan hoe de panelen verschuiven.  Hans van Trijp zal als gespreksleider met Jan en de aanwezige alumni in gesprek gaan over de verschillende rollen van de expert in het maatschappelijk debat.

 • Titel: Vereniging Tropische Bossen: Het wereldwijde web dat werkt in de tropen
  Lezing door Vereniging Tropische Bossen (VTB)
  Nederlands
  Ron Lamain, Voorzitter Vereniging Tropische Bossen

  De VTB zet zich in voor het vergroten van het netwerk en de kennis over tropische bossen in Nederland. Ron Lamain heeft aan den lijve ondervonden hoe essentieel dit netwerk kan zijn toen hij in Suriname met de overheid van doen kreeg. Nu, 15 jaar later, zet Ron zich als voorzitter van de VTB in om de volgende generatie bos-experts op weg te helpen. 

 • Titel: Wat we van ecologische systemen kunnen leren om onze samenleving duurzaam en resilient te organiseren
  Lezing door Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI)
  Nederlands
  Bowine Wijffels, Eigenaar van Nature Wise

  Bowine Wijffels zal ons leiden in deze sessie: Biomimicry biedt een verrassend perspectief op organisatieontwikkeling, netwerken en manieren om ons leven en werk te organiseren. 

 • Titel: The New Silk Road: Trade, Development Aid, or Neo Colonialism? 
  Lecture by the Study Circle for Development Issues (SKOV)
  English
  Meine Pieter van Dijk, Maastricht School of Management and the Beijing University of Civil Engineering and Architecture

  China is becoming the world's largest economy. To sustain this development, China builds the “New Silk Road”. Many developing and some developed countries signed up for it. It looks like a beneficial project, but the large loans to pay Chinese construction companies must be repaid with interest. In case of default, China becomes the owner of the facilities, for example a harbour in Sri Lanka. China is expanding its economic and political influence through the New Silk Road, also in Europe, Sub-Sahara Africa and Latin America.

 • Titel: A sustainable agricultural ecosystem on Mars to grow crops to feed future human Martians
  English

  Wieger Wamelink
  , Ecologist en exobiologist WUR

  When humans are going to live for short or longer periods on Mars they will have to grow their own crops at the site. This will most likely be done indoors en belowground due to the harsh circumstances on Mars. We are investigating if crop growth is possible on Martian soil and if we can design a closed system to grow the crops and support human presence.

 • Titel: Nature conservation 2.0: the need for a landscape approach for the conservation of biodiversity
  English
  David Kleijn, Professor of Plant Ecology and Nature Conservation at WUR

  David concerns himself with the question of how we can effectively preserve and foster nature in a densely populated country where every piece of land has to be used for multiple things. Much of his research focuses on wild bees because this species group is deteriorating sharply due to human actions. On the other hand, humans are also highly dependent on it for, among other things, the pollination of many of our agricultural crops. Because traditional management has proved insufficiently effective, Kleijn is currently exploring the effectiveness of new forms of nature management that are based on an integrated approach at landscape level, carried out by all those involved: nature managers, farmers, water board, municipalities and the province. He puts this into practice in the South of Limburg at Geuldal.

Keuzesessies ronde 2

 • Titel: Gesprek over voeding: nuance versus hapklare brokken
  Nederlands
  Gerda Feunekes, Directeur Voedingscentrum
  Karin van het Hof
  , Voorzitter Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen en visiting associate professor, dept. Human Nutrition & Health WUR

  Voedingsadviezen en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan zijn dagelijkse kost voor Gerda Feunekes. De consument, de politiek en de media hebben graag hapklare brokken van informatie die ze makkelijk in kunnen passen in hun dagelijkse routine, beleid of krantenkoppen. Zwart of wit, goed of slecht, voor of tegen. Met one-liners en oversimplificatie van de wetenschappelijke bewijsvoering ligt polarisatie op de loer. Daarom is het belangrijk dat wetenschappers niet alleen met de media, maar ook onderling nieuwe inzichten bediscussiëren. Tijdens het Gesprek over Voeding zullen Gerda en Karin ervaringen met elkaar delen en in gesprek gaan met de luisteraars om lering te trekken. Hoe kunnen we de wetenschappelijke inzichten zo opdienen dat ze aansprekend en duidelijk zijn en tegelijkertijd recht doen aan de nuance en de reikwijdte van de onderbouwing?

 • Titel: De mening van een expert: waarheid of wapenstok?
  Nederlands
  Jan Staman, Voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden
  Hans van Trijp, Hoogleraar Marketing en Consumentengedrag WUR

  Tegenstellingen worden op scherp gezet en omgangsvormen verruwen. Jan Staman is voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden en stelt de vraag hoe dialoog kan blijven bestaan. Onder welke voorwaarden kan de expert (de adviseur, de raad, de commissie, de onderzoeker, de professional) nog wel de feiten en inzichten aanbieden die partijen kunnen aanvaarden als de gezaghebbende grondslag voor het (vreedzame) gesprek en de onderhandeling. Aan de hand van een advies over de dieren in de Oostvaardersplassen illustreert Jan hoe de panelen verschuiven.  Hans van Trijp zal als gespreksleider met Jan en de aanwezige alumni in gesprek gaan over de verschillende rollen van de expert in het maatschappelijk debat.

 • Titel: XXL mix: over problemen en oplossingen voor 'de verdozing' van het Nederlandse landschap
  Lezing door Netwerk Land en Water (NLW)
  Nederlands
  Joran Lammers; landschapsontwerper bij Strootman Landschapsarchitecten; genomineerde voor de Folkert Hellinga MSc-Award 2019

  Joran Lammers zal namens NLW de verdozing van het Nederlandse landschap bespreken. Hierbij zal hij informeren en prikkelende actuele dilemma’s rondom het thema toelichten.

 • Titel: We zitten midden in de transitie, naar een wellbeing economy -  wat betekent dat nou eigenlijk?
  Lezing door het Nieuwe Netwerk
  Nederlands
  Jelleke de Nooy-van Tol, voorzitter Nieuwe Netwerk

  Jelleke zal dat duiden aan de hand van de transitietheorie van DRIFT. Jelleke is voorzitter van het KLV Vrouwennetwerk VWI, voorzitter van het Nieuwe Netwerk en tevens coördinator Transitiemotor.

 • Titel: “Near realtime monitoring of trees”
  Lecture by the Association for IT professionals in the agricultural domain (VIAS)
  English
  Cornelis Valk, CTO at NEO, Specialist in geo-ICT and earth observation

  Het Boomregister (a joint effort of Wageningen Environmental Research, Geodan and NEO) finalized the third version of the Nationwide tree register of the Netherlands. Unlike the first versions which were rather static databases, it will be continuously updated using satellite imagery, height models, Open Data and crowd sourcing. We will demonstrate the power of near real time monitoring by showing the general methodology, a number of applications for our customers as well as the internal value of up to date tree information for monitoring other objects. 

 • Titel: A sustainable agricultural ecosystem on Mars to grow crops to feed future human Martians
  English

  Wieger Wamelink
  , Ecologist and exobiologist WUR


  When humans are going to live for short or longer periods on Mars they will have to grow their own crops at the site. This will most likely be done indoors and belowground due to the harsh circumstances on Mars. We are investigating if crop growth is possible on Martian soil and if we can design a closed system to grow the crops and support human presence.

Quiz Hoe maak ik zuivere keuzes (in deze onzekere tijden)?

In Hoe maak ik zuivere keuzes (in deze onzekere tijden?) laten Rob Urgert en Joep van Deudekom zien hoe we bij het maken van keuzes beïnvloed worden door factoren waarvan we ons niet bewust zijn. Een mens maakt tijdens zijn of haar leven duizenden keuzes.

In een hyperactief virtueel programma laten Rob en Joep zien dat die keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we geneigd zijn te denken. Aan de hand van oefeningen, dubbele bodems en een hoop humor leren ze je hoe jij deze valkuilen kunt vermijden.

Leun (niet!) achterover en laat je meevoeren in deze mentale achtbaan!

International discussion groups

 • Title: How to re-connect with your own group?
  English

  Sana Foday Kebba JATTA Gambia, MSc 1981, Soil Science & Water

  Learn how the 1981-1983 MSc group Soil Science & Water re-connected after some 37 years of almost total silence. Alumni from around 18 countries now hold monthly online get-togethers which they find both enjoyable and useful for networking. They will share their experiences on how they got the group back together but also like to hear experiences and ideas from others on re-connecting alumni groups.

 • Title: Developing the circular economy across the globe
  English
  Vojtech Vosecky, MSc 2017, Urban Environmental Management Technology, Policy and Entrepreneurial specialization, Circular Economy Changemaker, and Board member of the Alumni Chapter Czech Republic.

  Best practices from the Alumni Chapter Czech Republic and an alumnus perspective on developing the circular economy in Czech Republic and in the EU, followed by discussion.

 • Title: How to follow your heart in your career development?English
  Ikrom Mustofa
  , MSc 2017, Environmental Sciences, Director of Research and Survey PI AREA & Founder of GCI Foundation, Indonesia.

  Hear from alumnus Ikrom his experiences with alumni activities in Indonesia and how he came third in the 2020 Holland Alumni Video competition ‘Life after graduation’ with his personal story leading to setting up the GCI Foundation (declared the winner for best organisation-nomination on Environment Category in 2019). Ikrom closes his video with an appeal to all WUR alumni: “Wageningen alumni, wherever you are, keep working from your heart, keep contributing to your country”. Join him in a discussion.

 • Title: Horticulture: challenges in China, finding answers together
  English
  Dr. XU Dan, MSc 2010 Organic Agriculture, Managing Director of Hortipolaris, China.

 • Title: Water management for environment, agriculture and flood prevention
  English
  Dr. ZHANG Cheng, MSc 2004 International Land and Watermanagement, General Director ICFM-IWHR), China.

 • Title: How viruses can change the animal husbandry in China and worldwide
  English
  Jan Cortenbach, Chief Technology Officer, De Heus Animal Nutrition

  First African Swine Flu had major influence on the Chinese meat production and changed export streams. And a year later coronavirus changed consumption habits.

  Jan graduated in Animal Science in 1988. He worked in Mexico, Netherlands, Yemen, Indonesia, Colombia and Hungary in pigs, poultry as well as ruminant production. Since 1997 in China, respectively as project manager for the Dutch ministry in the Sino Dutch Animal Husbandry Training and Demonstration Centre and as COO of Biomin China.
  Since 2005 Jan is Chief Technical Officer for De Heus and is responsible for technical know-how transfer to/from JV partner Wellhope.
  He is honored with a Chinese Green card for his contribution in the Chinese animal husbandry development.

Presentaties

Officieel afscheid KLV

In het voorprogramma van de online Alumni Open Dag werd officieel afscheid genomen van de vereniging KLV. Ook hier was het niet mogelijk een fysieke bijeenkomst te houden. De organisatie heeft er een feestelijke bijeenkomst van weten te maken met een mooi programma waarbij we samen met KLV-leden terugblikten op de rijke geschiedenis van KLV en vooruitkijken naar de toekomst.

Kijk op WUR.KLV.nl, een pagina met alle informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de ontbinding van KLV, of mail naar secretariaat.klv@wur.nl.