Promotie

Bacterial Stress Management: Novel roles of SigB in the Bacillus general stress response

Promovendus KY (Claire) Yeak MSc
Externe promotor Prof. Dr. Tjakko Abee
Externe copromotor Dr. Marjon Wells-Bennik
Organisatie Wageningen University, Food Microbiology Laboratory
Datum

di 25 oktober 2022 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Bacteriën zijn alomtegenwoordig in onze omgeving. Ze kunnen sterk fluctuerende omstandigheden tegenkomen die een uitdaging kunnen zijn voor overleving en groei, zoals hitte en kou, of een gebrek aan voedingsstoffen (uithongering). Als tegenmaatregel reageren verschillende bacteriesoorten, waaronder de groep bacteriën die bekend staat als Bacillus, op deze stress met behulp van een robuuste strategie voor stressbeheer, de zogenaamde General Stress Response (GSR). GSR wordt gecontroleerd door de hoofdregulator van stress (een eiwit genaamd SigB).

Het werk beschreven in dit proefschrift onderzocht de GSR van drie Bacillus-leden (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis en Bacillus cereus) bij blootstelling aan verschillende soorten stress, en de nieuwe rol van SigB bij het beheersen van stressafweer en andere cellulaire processen in deze soorten. Deze stressmanagementstrategie werd verder onderzocht en nieuwe rollen van SigB werden ontdekt door DNA-sequenties van deze bacteriën en hun reacties onder gestresste of niet-gestresste omstandigheden te analyseren. De fundamentele kennis die in dit onderzoek is opgedaan, geeft een dieper inzicht in de stress-adaptatiemechanismen bij deze Bacillus-soorten die voedselbederf of door voedsel overgedragen ziekten kunnen veroorzaken. Dergelijke kennis kan praktische implicaties hebben voor verdere verbetering van voedselverwerkings- en conserveringsstrategieën.

Work done at NIZO, Ede, and project funded by the European Union’s Horizon 2020 Program, Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721456