Promotie

Bedrijfskenmerken, zakelijke omgeving en prestaties van niet-traditionele agrarische MKB exporteurs in Ghana

Promovendus ms. R (Rita) Abban
Promotor Onno prof.dr. SWF (Onno) Omta
Copromotor prof. dr. JBK Aheto
dr VE Scholten
Organisatie Wageningen University, Business Management & Organisation
Datum

di 21 januari 2020 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting:

Landbouw en agribusiness worden als essentieel beschouwd voor de ontwikkeling van de economieën in Sub-Sahara Afrika (SSA). Om deze reden heeft de Afrikaanse Unie strategische interventies (programma's / strategieën) in kaart gebracht met als doel het verbeteren van de landbouw- en agribusinessomgeving en uitbreiding van de export van niet-traditionele agrarische producten. Voor Ghana is dit vooral van groot belang, want in 2019 is Ghana door het Internationaal Monetair Fonds geïdentificeerd als één van de drie snelstgroeiende SSA-economieën met een jaarlijkse groei van het GDP van 7,6%. Door middel van een aantal studies over NTAE-MKB bedrijven (Midden- en Kleinbedrijven in de Non-Traditional Agricultural Exports sector) beantwoordt het proefschrift de centrale onderzoeksvraag gebaseerd op de Resource Based View (RBV), Supply Chain Management (SCM) en netwerk theorie: Welke kenmerken (met name de mogelijkheden, de middelen en de netwerkrelaties) van NTAE MKB-bedrijven binnen hun zakelijke omgeving zijn positief gerelateerd aan hun exportprestaties? De belangrijkste bevindingen zijn dat de NTAE MKB-bedrijven de sterkste netwerken hebben opgebouwd met hun toeleveranciers (de upstream supply chain activiteiten), maar meer middelen en capaciteit moeten inzetten voor het versterken van de relaties met hun internationale klanten ( de exportkant, de downstream supply chain activiteiten). Voor de NTAE MKB-bedrijven is het verder van belang dat er een institutioneel kader wordt opgebouwd dat de ondelinge coördinatie  verbeterd. De belangrijkste aanbevelingen voor de overheid zijn dan ook dat het regeringsbeleid zowel op macro- als op microniveau beter op de wensen van de NTAE MKB-bedrijven moet worden afgestemd om te komen tot een verbeterd ondernemingsklimaat. Het is met name belangrijk dat op gebieden waar tekortkomingen zijn geconstateerd initiatieven worden gestart, zoals het stimuleren van publiek-private partnerschappen, om deze problemen op te lossen dan wel te verminderen.