Promotie

Bidirectional interactions between the gut microbiota and dietary glycation products

Promovendus dr. CW (Katja) van Dongen
Promotor prof.dr.ir. IMCM (Ivonne) Rietjens
Copromotor dr.ir. K (Karsten) Beekmann
dr. C (Clara) Belzer
Organisatie Wageningen University, Toxicologie
Datum

vr 10 juni 2022 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia