Promotie

Biocrystallization for elemental sulfur recovery

Promovendus dr.ir. AR (Annemerel) Mol
Promotor prof.dr.ir. CJN (Cees) Buisman
Copromotor dr. RD (Renata) van der Weijden
ir. JBM (Jan) Klok
Organisatie Wageningen University, Environmental Technology
Datum

vr 25 februari 2022 13:30 tot 15:00

Locatie

Sammenvatting

Dit onderzoek beschrijft een biotechnologie waarbij natuurlijk voorkomende micro-organismen, laten we ze 'ontzwavelaars' noemen, toxisch en corrosief waterstofsulfide (H2S) gas omzetten in vaste, herbruikbare en gemakkelijk terug te winnen elementaire zwavelkristallen. H2S moet uit (bio)gas worden verwijderd om het ontstaan van zure regen middels de vorming van zwaveldioxide tijdens de verbranding te voorkomen.  Door het bestuderen van het zwavel biokristallisatie mechanisme is de bezinkbaarheid, en dus terugwinning, van de zwavel verbeterd. Hiervoor is een slimmigheidje bedacht: een deel van de H2S wordt gebruikt om de elementaire zwavelkristallen enigszins op te lossen. Hierbij wordt een oplosbare zwavelcomponent gevormd: polysulfide. De vorming van polysulfide en de daaropvolgende omzetting terug naar elementaire zwavel maakt de kristallen vatbaarder voor agglomeratie, wat hun bezinkbaarheid en terugwinning verbetert. De teruggewonnen zwavel kent vele toepassingen, zoals hergebruik in de landbouw als meststof of fungicide, maar is ook geschikt om toe te passen in industriële processen.