Promotie

Care to move! A mixed-methods evaluation of care–physical activity initiatives for citizens with a low socioeconomic status

Promovendus Lisanne LS (Lisanne) Mulderij MSc
Copromotor dr. KT (Kirsten) Verkooijen
Externe copromotor dr ir MAE Wagemakers
dr S Groenewoud
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij
Datum

wo 22 juni 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia, gebouwnummer 105
Hoge Steeg 2
6708 PH Wageningen
+31 (0)317 - 484 500

Samenvatting

Het aantal mensen met overgewicht en obesitas neemt wereldwijd toe, vooral onder mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Leefstijlinterventies met focus op bewegen kunnen de percentages overgewicht en obesitas verlagen. Het doel van dit proefschrift is om inzicht te krijgen in leefstijlinterventies voor mensen met een lage SES. De resultaten van dit proefschrift hebben geleid tot drie belangrijke inzichten. Ten eerste speelt begeleiding een belangrijke rol bij het aanleren en volhouden van gezondheidsgedrag. Ten tweede zijn leefstijlinterventies vaak ontoegankelijk voor mensen met een lage SES en is er behoefte aan zeer toegankelijke leefstijlinterventies, zoals interventies die tegen lage kosten en dicht bij de deelnemer worden aangeboden. Ten derde lijken leefstijlinterventies in een groep waardevol voor motivatie en voor het delen van kennis en ervaringen. Deze inzichten hebben geleid tot aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek, zodat bestaande en toekomstige leefstijlinterventies beter aan kunnen sluiten bij mensen met een lage SES.