Promotie

Cell-to-cell variability and its consequences for cellular communities

Promovendus Emma EM (Emma) Keizer MSc
Promotor prof.dr. J (Jaap) Molenaar
prof.dr.ir. VAP (Vitor) Martins dos Santos
Externe copromotor dr. C Fleck
Organisatie Wageningen University, Wiskundige en Statistische Methoden - Biometris
Datum

di 10 mei 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia