Activiteit

Circular@WUR Jongeren Event

Hoe zorgen we ervoor dat we efficiënter om gaan met water? Heb jij de oplossing voor de uitdagingen rondom groene energie?

Doe mee!

Ben jij die jongere die zich betrokken voelt bij een circulaire samenleving? Denk met ons mee over circulaire mogelijkheden tijdens een dag vol inspirerende lezingen, trainingen en de mogelijkheid om jouw geniale idee te pitchen aan de pioniers van de circulaire samenleving. Je kunt je zowel alleen als ook als groep (maximaal 6 personen) aanmelden.

Meld je aan voor deelname

Een transitie naar een circulaire biobased en klimaat slimme samenleving is het antwoord op veel van de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. Circulaire systemen zorgen voor sluitende kringlopen in het groene en het blauwe domein, op het gebied van water, nutriënten en koolstof. Daardoor wordt het verlies van hulpbronnen en de effecten van klimaatverandering tot een minimum beperkt. Zodat er een samenleving ontstaat die binnen de planetaire grenzen kan leven.

Het event is hybride, dat betekent dat het bestaat uit een offline deel en een online deel, zie ook het programma.

Samenleven binnen de limieten van de wereld

Samenleven binnen de planetaire grenzen, met andere woorden binnen de limieten van de wereld. Hoe ziet dat eruit? Op dit moment gebruiken we zo veel water, voedsel, en energie dat we alleen al in Nederland 3,1 aarde per jaar gebruiken.

Dit betekent dat we ieder jaar kleine beetjes van de planeet afsnoepen. Door te veel te eten en te verspillen. Voedsel maar ook doordat producten geen tweede leven krijgen en we ook niet efficiënt omgaan met grondstoffen. Het uitputten van de aarde betekent door oorzaken zoals ontbossing, verlies van biodiversiteit, verslechtering van de bodemkwaliteit, opwarming van de aarde en vervuiling van het water.

Dit moet anders. En het kan anders.

In april is in Wageningen de conferentie Circular@WUR. Tijdens deze conferentie komen pioniers in de circulaire oplossing vanuit de hele wereld samen om te praten over vraagstukken op dit gebied en de oplossingen.

Heel belangrijk hierbij is dat de toekomst ook en vooral van de jeugd is.

Daarom daagt Wageningen University & Research (WUR) de jongeren van Nederland uit om mee te denken aan oplossingen die bijdragen aan een circulaire samenleving.

Tijdens het jongerenevent van Circular@WUR.

Denk met ons mee

Hoe zorgen we ervoor dat we efficiënter om gaan met water? Heb jij de oplossing voor de uitdagingen rondom groene energie? En zo nog veel meer vragen.

Ben jij die jongere die zich betrokken voelt bij een circulaire samenleving? Denk met ons mee over circulaire mogelijkheden tijdens een dag vol inspirerende lezingen, trainingen en de mogelijkheid om jouw geniale idee te pitchen aan de pioniers van de circulaire samenleving. Je kunt je zowel alleen als ook als groep (maximaal 6 personen) aanmelden.

We zien je heel graag op 18 maart!

Evi Vet en Saskia Visser namens Circular@WUR