Promotie

Combining Chemical and Microbial Electrocatalysis for CO2 Utilisation

Promovendus Roxani KR (Roxani) Chatzipanagiotou MSc
Promotor prof.dr. JH (Harry) Bitter
prof.dr.ir. CJN (Cees) Buisman
dr.ir. DPBTB (David) Strik
Organisatie Wageningen University, Biobased Chemistry and Technology
Datum

wo 16 november 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Carbondioxide is een veelvoorkomend broeikasgas en het is belangrijk om methoden te ontwikkelen om dit te kunnen omzetten naar bruikbare producten (bijv., chemicaliƫn of brandstoffen). Elektrokatalytische omzetting van CO2 is veelbelovend, want dit vereist geen hoge temperatuur of druk (waarmee veel energie verbruikt zou worden) of complexe oplossingen (waarmee veel hulpbronnen verbruikt zouden worden). Twee typen elektrokatalysator krijgen veel aandacht: vaste metaal katalysators en micro-organismen (d.w.z., biokatalysatoren). Het combineren van metaal en micro-organismen is recent voorgesteld, omdat dit tot betere katalytische prestaties zou leiden. In dit onderzoek worden alle positieve en negatieve effecten van deze combinatie in detail bestudeert. De effecten worden onderverdeeld in katalytische effecten (bijv., wanneer het product van de ene katalysator wordt omgezet door de andere) en niet-katalytische effecten (bijv., wanneer de aanwezigheid van de ene katalysator een effect heeft op de structuur of activiteit van de andere). Met dit verdiepte inzicht worden aanbevelingen gedaan om elektrokatalytische omzetting van CO2 te verbeteren.