Promotie

Constraining the exchange of carbon dioxide over the Amazon. New insights from stable isotopes, remote sensing and inverse modeling

Promovendus Gerbrand dr.ir. GB (Gerbrand) Koren
Promotor prof.dr. W (Wouter) Peters
Copromotor dr. IT (Ingrid) Luijkx
Externe copromotor prof. dr T Röckmann
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit
Datum

vr 18 september 2020 11:00 tot 12:30

Locatie

Samenvatting:

We bestuderen de uitwisseling van CO₂ tussen de biosfeer en atmosfeer met behulp van stabiele isotopen, satellietproducten en data-assimilatiemethoden. In Hoofdstuk 2 onderzoeken we grootschalige variaties van Δ¹⁷O in atmosferisch CO₂, een potentiële tracer voor fotosynthese, met behulp van het globale transportmodel TM5. In Hoofdstuk 3 bestuderen we Δ¹⁷O in CO₂ op ecosysteemniveau voor het dennenbos Loobos, op basis van luchtmonsters verzameld tijdens een 24-uurs campagne en simulaties met de MXL- en TM5-modellen. In Hoofdstuk 4 verleggen we onze focus naar het Amazonegebied en kwantificeren we de impact van de droogte tijdens de El Niño van 2015/2016 op de fotosynthese met behulp van door satellieten waargenomen SIF. Ten slotte gebruiken we in Hoofdstuk 5 het inverse model CarbonTracker om de netto-uitwisseling van CO₂ in het Amazonegebied te schatten, en vinden we grote CO₂-emissies voor 2016, op basis van CO₂-metingen van monsters die door vliegtuigen zijn verzameld boven de Amazone en door satellieten waargenomen CO₂-kolommen.