Promotie

Critical experiences in participatory approaches to build up organic plant breeding and seed systems.

Promovendus Micaela Colley
Promotor prof.dr.ir. ET (Edith) Lammerts van Bueren
Externe promotor Dr. Julie Dawson (University of Wisconsin-Madison)
Copromotor dr.ir. CJM (Conny) Almekinders
Organisatie Wageningen University
Datum

wo 23 november 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Een participatieve aanpak, waarbij meerdere actoren bij het plantenveredelingsproces worden betrokken, biedt uitdagingen en kansen bij de bevordering en diversiteit van onze zaden. In dit proefschrift wordt de opkomst van participatieve plantenveredeling (PPV) in het Noordelijk halfrond onderzocht om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen, methoden en resultaten van projecten in de VS, Canada en Europa. PPV blijkt vooral te worden toegepast in biologische landbouwsystemen om de aanpassing aan biologische teelt te verbeteren en lacunes in de beschikbaarheid van biologisch zaad op te vullen. Met peen als een modelgewas werd de behoefte aan specifieke selectie voor verschillende regio's en teelt methoden beoordeeld om PPV-inspanningen te onderbouwen. Het geheel van de studies in dit proefschrift bevorderen participatieve plantenveredeling door het beoordelen van de resultaten van dergelijke ervaringen, waaronder participatieve netwerken voor de lange termijn en de toepassing van adaptief beheer bij de introductie en commercialisering van PPV-rassen.