Promotie

De gids over het stimuleren van telers om hun aarfusarium mycotoxine management van tarwe aan te passen

Samenvatting:

Infectie met de schimmel Fusarium in tarwe kan leiden tot de ziekte aarfusarium en veroorzaakt daarmee een vermindering in opbrengst en kwaliteit van het graan en besmetting met mycotoxines welke giftig zijn voor dieren en mensen. Telers spelen een belangrijke rol in het verminderen van deze infectie en mycotoxines in tarwe door hun agronomische management. Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken hoe telers gestimuleerd kunnen worden om hun agronomisch management aan te passen om aarfusarium en mycotoxine besmetting in tarwe te verminderen. Via online vragenlijsten is informatie verzameld onder tarwe telers uit Nederland, Italië, Servië en het Verenigd Koninkrijk. Resultaten uit dit proefschrift kunnen gebruikt worden om op maat gemaakte stimuleringsmaatregelen te ontwikkelen om verschillende groepen boeren te kunnen stimuleren om hun aarfusarium en mycotoxine management aan te passen.