Activiteit

Decanendag Van Hall Larenstein

Welke veranderingen zijn er in het onderwijs voor komend studiejaar? Heeft de corona-periode invloed gehad op het onderwijs? Hoe ziet het opleidingsaanbod eruit? Ontdek het zelf op de online Decanendag van Van Hall Larenstein en NHL Stenden op 11 februari van 9 tot 11 uur.

Organisator Van Hall Larenstein