Promotie

Deciding for tomorrow, today. What makes governmental decisions about water infrastructure forward looking?

Samenvatting:

Dit proefschrift onderzoekt in hoeverre Nederlandse overheden met hun investeringen in waterinfrastructuur rekening houden met de toekomst. Het signaleert dat overheden niet standaard lange termijnontwikkelingen meenemen in hun investeringsbeslissingen. De door wetenschappers aangereikte hulpmiddelen als scenario’s en flexibele besluitvormingspaden worden nog slechts beperkt toegepast. Het proefschrift laat zien dat het voor overheden mogelijk is om toekomstgerichte, oftewel vooruitziende, beslissingen te nemen ondanks korte termijn budget- en verkiezingscycli. Overheden worden aangezet tot het nemen van meer vooruitziende beslissingen in reactie op onder meer extreme neerslaggebeurtenissen en omdat zij toekomstige risico’s willen vermijden. Een van de dilemma’s die dit proefschrift blootlegt is de keuze om in te zetten op stabiele lange termijnagenda’s versus op het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het proefschrift doet een aantal aanbevelingen om overheden te helpen meer toekomstgerichte beslissingen te nemen, waaronder het formuleren van een gedurfd lange termijndoel en het benoemen van organisatiescouts die nieuwe ontwikkelingen signaleren.