Wageningen Dialogue

Dialoog Diner voor een Circulaire Toekomst

Om ons aan te passen aan klimaatverandering, deze te voorkomen en de negatieve gevolgen ervan te beperken, is een transitie richting een circulaire en klimaat-robuuste samenleving noodzakelijk. De ambitie staat, maar over de weg er naar toe is nog veel onduidelijk. Daarom kwamen belanghebbende uit beleid, bedrijfsleven en samenleving bij elkaar om in dialoog te onderzoeken welke kennis er nodig is om de kennisbasis te leggen voor deze circulaire en klimaat-robuuste samenleving.

Datum

do 7 november 2019 17:00 tot 21:00

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Om verder vorm te geven aan de onderzoeksagenda van het kennisbasis programma 'Circulair en Klimaatneutraal' gingen we in gesprek over de volgende prikkelende vragen:

  • Hoe ziet de ideale circulaire samenleving er uit?
  • Welke rol spelen u en uw organisatie daarin?  
  • Welke kennis is er nodig om deze ideale samenleving te realiseren?

In het verslag lees je de antwoorden op bovenstaande vragen die naar boven kwamen in rondetafel gesprekken. De gesprekken werden gevoerd op de thema's 'Effectiviteit van beleid', 'Primaire productiesystemen' en 'Verwaarding van hernieuwbare grondstoffen'.

Op 24 september 2020 wordt wederom een dialoog diner georganiseerd om vervolgstappen te zetten in het vormgeven van deze ideale circulaire samenleving. Wilt u hier bij zijn? Stuur dan een mail naar wageningen.dialogue@wur.nl