Wageningen Dialogue

Dialoog Natuurinclusieve Landbouw

Natuurinclusieve landbouw zoekt de balans tussen voedselproductie en het behoud van biodiversiteit. In dialoog verkenden ruim 40 WUR onderzoekers het begrip 'natuurinclusieve landbouw' en bespraken zij de kansen, dilemma's, kennislancunes en mogelijke rol van WUR om deze transitie te ondersteunen.

Organisator
Datum

ma 21 januari 2019 13:00 tot 20:00

Locatie Biologische Boerderij Veld en Beek, Doorwerth

Ter opvolging van deze bijeenkomst heeft een dialoog met externe stakeholders plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de behoefte naar kennis en innovatie vanuit de samenleving op dit onderwerp. Lees hier meer over de vervolg dialoog.