Promotie

Digitalisering als bestuursdaad: het voorbeeld van windenergie

Promovendus HM (Helena) Solman MSc
Promotor dr. M (Mattijs) Smits
Copromotor dr.ir. BJM (Bas) van Vliet
prof.dr. SR (Simon) Bush
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Milieubeleid
Datum

ma 26 juni 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

De energietransitie is noodzakelijk om een duurzame toekomst op onze planeet te verzekeren, maar hernieuwbare energietechnologieën stuiten vaak op publieke weerstand. Windenergie is een van de meest controversiële vormen van hernieuwbare energie, vanwege de visuele, ecologische en sociale impact van turbines op het landschap en zeegezicht. De opkomst van digitale technologieën biedt beleidskansen om deze uitdagingen te ondervangen. Dit vereist echter een beter begrip van digitalisering en de wijze waarop het de bestaande uitdagingen omtrent windenergie op beleidsniveau beïnvloedt. Door te onderzoeken hoe opkomende digitale technologieën worden ontworpen en gebruikt, presenteert dit proefschrift een nieuw perspectief op digitalisering als bestuursdaad. Het bespreekt digitalisering als een inherent sociaal proces dat voortkomt uit ideeën en keuzes van maatschappelijke actoren. Door digitalisering vanuit dit perspectief te bekijken, wordt een basis gelegd voor overleg over de vraag of en hoe digitalisering kan worden gebruikt om de windenergiesector en andere domeinen van milieubeheer te besturen.