Promotie

Dog-directed parenting styles

Samenvatting:

De relatie tussen hond en houder vertoont gelijkenis met de relatie tussen ouder en kind. Daarom werd in een vierjarig promotietraject onderzocht of opvoedstijlen van toepassing zijn als iemand de opvoeding van de hond ter hand neemt. In een onderzoekspopulatie van vermoedelijk betrokken hondenhouders werden drie stijlen gevonden. De autoritaire stijl kenmerkt zich door controle en het corrigeren van de hond. De gezaghebbende stijl richt zich of op de gevoelens/behoeften van de hond of op het aanleren van gewenst gedrag aan de hond. De opvoedstijlen kunnen van invloed zijn op het gedrag van houder en hond. Daarbij lijkt de optimale opvoedstijl zich te richten op het aanleren van gewenst gedrag. Houders gekenmerkt door deze stijl voelen zich namelijk minder belast door het hondenhouderschap, prijzen de hond vaker en de hond richt zich meer op hen. Als gevolg kunnen hondgerichte opvoedstijlen een aanknopingspunt vormen om educatie over hond te optimaliseren.