Promotie

Dynamics of complex systems inferred from multivariate time series

Promovendus Els E (Els) Weinans MSc
Promotor prof.dr. M (Marten) Scheffer
Copromotor dr.ir. EH (Egbert) van Nes
Externe copromotor dr IA van de Leemput
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

ma 18 oktober 2021 16:00 tot 17:30

Locatie

Samenvatting

In mijn PhD heb ik onderzocht hoe tijdreeks analyse gebruikt kan worden om het gedrag van complexe systemen beter te begrijpen. Mijn focus was op twee methodieken. Ten eerste, sommige systemen kennen ‘kantelpunten’ waar ze plotseling hun gedrag veranderen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het uitsterven van diersoorten of het verdwijnen van ijskappen. Ik heb aangetoond dat tijdreeksen van het systeem soms informatie bevatten over de kwetsbare plekken in het systeem, zoals welke diersoort als eerste uit zal sterven of welke locatie op de ijskap als eerste zal verdwijnen. Ten tweede, sommige systemen zijn chaotisch wat betekent dat ze onvoorspelbaar zijn. Ik heb statistische methoden gebruikt die specifiek zijn ontwikkeld voor chaotische systemen om complexiteit te kwantificeren van fysiologische data en om causale verbanden te vinden in de koolstofcyclus van de ijstijd-cycli van de afgelopen 800.000 jaar.