Promotie

Earthworm-enhanced phosphorus availability in soil

Promovendus MJ (Hannah) Vos PhD
Promotor prof.dr.ir. JW (Jan-Willem) van Groenigen
Externe copromotor dr. GF Koopmans
Organisatie Wageningen University, Bodembiologie
Datum

vr 24 juni 2022 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia, gebouwnummer 105
Hoge Steeg 2
6708 PH Wageningen
+31 (0)317 - 484 500

Samenvatting

Fosfor (P) is essentieel voor plantengroei, maar de meeste P in de bodem is niet beschikbaar voor opname door planten omdat P sterk bindt aan minerale bodembestanddelen. Daarnaast staat het gebruik van P in de landbouw onder druk door een toenemende vraag naar voedsel en daarmee P. Tegelijkertijd nemen de reserves van minerale P-meststof af, terwijl onjuist gebruik van P bemesting tot hoge risico’s op het vervuilen van grond- en oppervlaktewater kan leiden. Deze uitdagingen dwingen ons ertoe om de productiviteit van de landbouw te verhogen en tegelijkertijd minerale P-meststoffen op een duurzamere manier te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van de beschikbaarheid van bodemfosfaat voor planten. Het is bekend dat regenwormen de beschikbaarheid van bodemfosfaat in hun poep kunnen verbeteren. In mijn proefschrift heb ik de rol van regenwormen in het beter beschikbaar maken van bodemfosfaat voor planten onderzocht door de mechanismen hierachter te ontrafelen en het effect ervan voor de praktijk te onderzoeken.