Promotie

Electronic Monitoring in Fisheries

Promovendus ATM (Edwin) van Helmond MSc
Promotor dr. AD (Adriaan) Rijnsdorp
Copromotor dr. JJ (Jan Jaap) Poos
Organisatie Wageningen University, Wageningen Marine Research
Datum

ma 12 december 2022 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

In het begin van de 21e eeuw is electronic monitoring (EM) geïntroduceerd als een innovatieve methode voor visserijmonitoring. EM-systemen bestaan uit verschillende activiteits-sensoren, GPS, computer en digitale camera's, die d.m.v. video-monitoring vangsten registreren en visserij-inspanning gedetailleerd documenteren zonder dat daar extra personeel aan boord voor nodig is, e.g. waarnemers. EM wordt vaak gepresenteerd als de oplossing om vangstdocumentatie in de visserij te verbeteren en zou moeten leiden tot meer transparantie, betere wetenschappelijke gegevens, meer publieke goodwill en de mogelijkheid om duurzamere visserij te stimuleren. Ondanks de voordelen zijn visserijbeheerders tot nu toe terughoudend gebleven om EM te implementeren vanwege de onpopulariteit onder vissers. Doel van dit promotieonderzoek is de effectiviteit van EM in de Nederlandse bodemtrawlvisserij te onderzoeken en het potentieel van EM in de visserij, in het algemeen, tegen het licht te houden.