Promotie

Energy saving by LED lighting in greenhouses

Samenvatting:

High-tech tuinbouwkassen, uitgerust met verwarming, kunstmatige belichting en CO2 dosering, zijn grootgebruikers van energie. Het gebruik van energie resulteert in CO2 uitstoot. Kunstmatige belichting middels light emitting diodes (LEDs) heeft de potentie om de energiebehoefte van belichte kassen te verlagen. Het onderzoek in dit proefschrift behandelt de vragen: hoeveel energie kan er worden bespaard door het toepassen van LED verlichting én hoe ontwikkelt het energieverbruik van kassen met LED verlichting zich in de toekomst? De modelleeraanpak beschreven in dit proefschrift is gebaseerd op processen en resulteerde in GreenLight, een nieuw, open-source model voor belichte tomatenkassen (https://github.com/davkat1/GreenLight). Het GreenLight model voorspelt dat de energiebehoefte voor verlichting daalt met 40% als men overstapt van de huidige SON-T lampen naar LED verlichting met eenzelfde intensiteit. De totale energiebehoefte van de kas zal dalen met 10-25%. Bovendien, LED verlichting kan het toepassen van een hogere lichtintensiteit mogelijk maken. Een verhoogde lichtintensiteit zal, volgens het model, leiden tot een hoger energieverbruik en een lagere energie efficiëntie van de kas indien de klimaatregeling niet wordt aangepast. Op basis van deze resultaten bespreekt het proefschrift enkele van de mogelijke gevolgen van de wijdverbreide adoptie van LED verlichting in de glastuinbouwsector. Daarnaast worden er aanbevelingen gepresenteerd voor het verder reduceren van het energiegebruik en de impact op het klimaat van de high-tech glastuinbouw.