Promotie

Environmental microplastics: properties, exposure and risk

Promovendus M (Merel) Kooi MSc
Promotor prof.dr. AA (Bart) Koelmans
Externe copromotor Annemarie van Wezel
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

di 20 december 2022 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Microplastics, kleine plastic deeltjes, zijn overal in het milieu te vinden. Echter, het risico dat ze vormen voor organismen is grotendeels onbekend. Met dit onderzoek hebben we betere tools ontwikkeld om dat risico te kwantificeren. Allereerst hebben we gekeken naar de eigenschappen van microplasticdeeltjes. We vonden dat microplastics uit een mix van veel verschillende groottes, vormen en polymeertypes bestaan, wat maakt dat ze moeilijk te bestuderen zijn. Daarna hebben we gekeken hoeveel microplastics er in Nederlandse rivieren zijn, zowel via metingen als met een model. We zagen dat de concentraties zowel in de ruimte als de tijd sterk variëren. Tot slot hebben we gekeken welk risico deze microplasticmix vormt voor waterbeestjes die in het water of het sediment leven in Nederlandse rivieren. Onze resultaten suggereren dat beestjes die in het water leven mogelijk beïnvloed worden, al varieert dit risico zowel in de ruimte als de tijd.