afscheidsrede

Farewell to Hens Runhaar

Farewell event will be held on Zoom. See the link in the text below.

Organisator Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid
Datum

wo 30 september 2020 15:00 tot 17:00

Locatie On Zoom

Na 5 bewogen jaren komt dit najaar een eind aan het bijzonder hoogleraarschap van prof Hens Runhaar. Nadat in de periode daaraan voorafgaand ervaringen waren opgedaan met de bijzonder leerstoel Agrarisch natuurbeheer (destijds bekleed door Geert de Snoo), aanvaardde Hens Runhaar op 1 september 2015 de bijzondere leeropdracht ‘Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap’ voor vijf jaar. De leerstoel was ondergebracht bij Wageningen Universiteit. Hens Runhaar was en is tevens Universitair Hoofddocent bij Universiteit Utrecht en deskundig op de domeinen governance en transitie.
 
Prof Runhaar heeft zich de afgelopen jaren met veel energie ingezet voor zijn leeropdracht. In een tijd waarin de panelen in de landbouw zijn gaan schuiven. Immers, de discussie in het landelijk gebied gaat nu vooral over kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw, waarbij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer één van de instrumenten is. De afgelopen jaren is gebleken dat ook marktpartijen zich gaan inzetten voor biodiversiteit in het agrarisch gebied en daar ook voor gaan belonen. Denk aan On the Way to Planet Proof. Onvermijdelijk verschoof en verbreedde het werkveld van prof Runhaar zich dan ook in de richting van het bestuderen van deze transitie van de landbouw.
 
Het bijzonder hoogleraarschap eindigt eind 2020. De discussie rondom de landbouwtransitie is en blijft in volle gang en de inzet van Hens Runhaar op dit onderwerp zal ook niet stoppen met het eindigen van de leerstoel! Het afronden van de leeropdracht is wel een mijlpaal en een moment om te markeren. Om prof Hens Runhaar te bedanken voor zijn tomeloze inzet en om met elkaar stil te staan bij de ontwikkelingen in het landelijk gebied, organiseren we op 30 september een online-bijeenkomst. We blikken met prof Hens Runhaar kort terug op de belangrijkste ontwikkelingen in zijn vakgebied de afgelopen 5 jaar. Daarnaast zullen een drietal gastsprekers hun visie op de toekomst van de landbouw inbrengen en gaan we met elkaar in gesprek.

Programma
Vanaf 14.45: inloop

15.00: Opening door moderator
Welkom en inleiding door voorzitter van de stichting Bijzondere Leerstoel ANLb, prof. Cees Veerman
Terugblik op 5 jaar bijzonder hoogleraarschap door prof.dr. Hens Runhaar

Pitches door 3 gastsprekers:
Jan Willem Erisman (Leiden University),
Judith Westerink (WUR)
Wiebren van Stralen (FrieslandCampina)

Deelnemers kunnen via de chat vragen en reacties indienen

Hens Runhaar reflecteert op de gastbijdrage

Gesprek tussen de 3 gastsprekers en Hens Runhaar, mede op basis van vragen en reacties van deelnemers

16.40 Afsluiting & dankwoord door Cees VeermanINLOG-gegevens:

LINK of

https://us02web.zoom.us/j/89642443899?pwd=alVlOFQ2WE1wQlFDU2VzcVphOGJNQT09

Passcode: 696629
 
Wil je optimaal van het debat genieten? Hier volgen een aantal tips.
Download Zoom van te voren. Kijk hoe je Zoom kunt installeren in deze handleiding: https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Handleiding%20ZOOM%20voor%20deelnemers.pdf
Check of je camera en microfoon het doen.
Zorg dat je er op tijd bent (vanaf 14.45 uur kun je inloggen, starttijd 15.00 uur). Zo maak je het debat vanaf het begin mee.  
Klik op de bijgevoegde link, en vul je passcode in
Zet je geluid standaard uit. Zo beperken we de achtergrondgeluiden.
 
Hartelijke groet,
Prof Cees Veerman (voorzitter stichting Bijzondere Leerstoel ANLb).