Promotie

Form and Process; Norwegian studies in the interaction between overland flow and soil surface.

Promovendus Robert Jan Barneveld
Promotor prof.dr. CJ (Coen) Ritsema
Externe copromotor Dr J. Stolte (NIBIO)
Organisatie Wageningen University
Datum

di 8 november 2022 11:00 tot 12:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Bodemverlies van landbouwgrond naar oppervlaktewater is een wereldwijd probleem voor ecosystemen, infrastructuur en bodemproductiviteit. Voor het nemen van efficiënte maatregelen tegen erosie, is kennis nodig over hoe de verschillende omgevingsfactoren het proces beïnvloeden. Naast weersomstandigheden, bodemgesteldheid en agronomie, is terreinvorm van groot belang voor het verlies en transport van bodemdeeltjes. In dit proefschrift worden verbanden gezocht tussen terreinvorm en bodemconserverende maatregelen enerzijds, en erosie en sedimenttransport anderzijds. In dit onderzoek is het bodemoppervlak gemeten met laserscanners en quadcopter drones met een hoge ruimtelijke precisie (microtopografie). Kleine veranderingen kunnen verklaard worden aan de hand van een begrensd aantal processen, waaronder erosie en sedimentatie. Op de schaal van het kleine stroomgebied, tot enkele vierkante kilometers, worden methodieken voor terreinanalyse vergeleken met gemeten waarden voor sedimenttransport. Het op deze manier verkregen procesbegrip is van belang voor het ruimtelijk plannen van bodemconserveringsmaatregelen in Noorwegen.