Promotie

Genetic improvement of resilience in dairy cattle using longitudinal data

Promovendus Marieke HWM (Marieke) Poppe
Promotor prof.dr.ir. RF (Roel) Veerkamp
prof.dr.ir. H (Henk) Hogeveen
Externe copromotor dr. ir. HA Mulder
dr. C Kamphuis
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Fokkerij en genetica, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
Datum

vr 4 maart 2022 16:00 tot 17:30

Locatie

Samenvatting

Melkkoeien hebben te maken met allerlei verstoringen in hun omgeving. Voorbeelden zijn infecties, plotselinge veranderingen in voersamenstelling, en hittegolven. Veerkrachtige koeien zijn koeien die goed kunnen omgaan met zulke verstoringen – ze worden er niet erg door geraakt en herstellen snel. Het hebben van veerkrachtige koeien is positief voor zowel de koe als de veehouder.

In deze thesis is gekeken of er gefokt kan worden op een betere veerkracht door gebruik te maken van veranderingen in dagelijkse productie- en activiteitsmetingen. De melkproductie en activiteit van koeien zijn gevoelig voor verstoringen. Daarom kunnen patronen in dagelijkse metingen van deze kenmerken iets zeggen over veerkracht. Het fokken op weinig variabiliteit in melkproductie en een lage afhankelijkheid tussen dagelijkse productiemetingen en activiteitsmetingen kan helpen om veerkracht te verbeteren. Fokken op veerkracht is waarschijnlijk goed voor het welzijn en de winstgevendheid van koeien, en zorgt voor meer werkplezier voor veehouders.