Seminar

Het klimaat de baas

Wageningen University & Research en BO Akkerbouw organiseren op 15 november de kennismiddag ‘Klimaat de baas’. Inzichten vanuit de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten worden gecombineerd met ervaringen uit de praktijk en het perspectief vanuit het beleid. Drie thema’s staan centraal: De bodem doorgrond, Robuuste teelten en De akkerbouwer als watermanager.

Organisator Wageningen University & Research, BO Akkerbouw
Datum

di 15 november 2022 12:45 tot 18:00

Locatie De Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik

Adviseurs, akkerbouwers, beleidsmakers en onderzoekers die bezig zijn met klimaatadaptatie in open teelten zijn van harte uitgenodigd voor deze kennismiddag. Ook journalisten verwelkomen wij graag. Dit evenement is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Dit kost slechts 2 minuten.

Bekijk het programma

12.45 Inloop met koffie en thee
13.15 Welkom | Door dagvoorzitter André Hoogendijk, BO Akkerbouw
13.20 In het kort: PPS Klimaatadaptatie open teelten | Door Herman Schoorlemmer, Wageningen University & Research
13.35 Blik op thema 1: De bodem doorgrond | Door Derk van Balen, Wageningen University & Research
13.45 Blik op thema 2: Robuuste teelten | Door Guido Schriever, Arvalis (LLTB)
13.50 Blik op thema 3: Akkerbouwer als watermanager
14.05 Aan de slag! Denk mee over de drie uitdagingen van akkerbouwers, die ook lid zijn van de LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente. Kies voor de werksessie waar uw expertise ligt.
15.00 Pauze
15.15 Plenaire terugblik op de werksessies met het boerenpanel
15.35 Discussie en delen van kennis(hiaten)
16.00 Samenvatting van de dag
16.30 Borrel

Maak kennis met het boerenpanel

Bert Merx – De bodem doorgrond

De akkerbouwer uit het glooiende Zuid-Limburg participeerde in een proef om erosie en uitspoeling tegen te gaan. Het verruigen van de aardappelruggen en drempels bleken effect te hebben. De volgende uitdaging voor Bert is duurzaam bodembeheer verbinden aan klimaatadaptatie.

Dirk-Jan Beuling – Robuuste teelten

Voor de akkerbouwer uit de Drentse Veenkoloniën is watermanagement een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsvoering. Dirk-Jan vraagt zich af hoe hij klimaatadaptatie kan combineren met duurzame gewasbescherming volgens Integrated Crop Management (ICM).

Klaas Schenk – De akkerbouwer als watermanager

Zijn bedrijf in Noord-Holland is dé proeflocatie van duurzaam agrarisch waterbeheer. Klaas vertelt hoe het project Zoetwaterboeren methoden test die inspelen op verdroging, verzilting en wateroverlast. Zo wordt de akkerbouwer watermanager. In hoeverre zijn deze investeringen betaalbaar?