Wageningen Dialogue

Hoe werken we beter samen aan een gezondere mens en een gezonder voedselsysteem?

Hoe breng je als beleidsmaker bij LNV en VWS nu lokaal aanbod, de voedselomgeving en de benodigde wet- en regelgeving samen tot een sterke voedselstrategie?

Onze Nederlandse voedselproductie lijkt nog onvoldoende afgestemd op de ingezette transitie naar een plantaardiger en ook duurzamer voedselpatroon. In deze sessie verkennen we hoe de lokale productie en de consumptieshift beter op elkaar aan te laten sluiten. Tegen welke dilemma's lopen beleidsmakers aan? Hoe dragen wetenschappers bij aan het leggen van deze puzzel?

Deze sessie is op uitnodiging. Bij vragen over de inhoud of aanwezigheid, neem graag contact op met Rens Koele, rens.koele@wur.nl of met Laura Witlox, laura.witlox@wur.nl.