Promotie

Host resistance mechanisms and fungal infection strategies in the Botrytis cinerea-tomato interaction

Promovendus Y (Yaohua) You MSc
Promotor dr. JAL (Jan) van Kan
Copromotor Richard dr. HJ (Richard) Finkers
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Fytopathologie
Datum

di 28 juni 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia