Promotie

It’s time to harvest! Towards sustainable farming systems in the East African highlands

Promovendus Wytze dr. W (Wytze) Marinus
Promotor prof.dr. KE (Ken) Giller
Externe copromotor dr ir KKE Descheemaeker
dr ir GWJ van de Ven
dr B Vanlauwe
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen
Datum

wo 8 december 2021 13:30 tot 15:00

Locatie

Samenvatting

In dit werk gebruikten we de 'geïntegreerde co-learning-aanpak' die we hebben ontwikkeld en getest in het westen van Kenia. Het doel van de aanpak was om duurzame intensivering mogelijk te maken en daarmee de gewasopbrengst en het gezinsinkomen van kleine boeren te verhogen. Tijdens de vijf seizoenen van het project werden de meeste huishoudens zelfvoorzienend in maïs, omdat de opbrengsten verdubbelden of verdrievoudigden. Door elk seizoen inputvouchers te verstrekken, konden boeren investeren in technologie zoals zaden, kunstmest en andere landbouw benodigdheden. Door het kleine areaal dat boeren echter hadden, waren de meeste huishoudens niet in staat om een ​​‘living income’ te verdienen, ondanks de grote opbrengststijgingen. Co-learning bleek de sleutel tot het faciliteren van de complexe veranderingen in het teeltsysteem die nodig zijn voor duurzame intensivering, zoals het verbouwen van meer peulvruchten. Voortbouwend op de bevinding dat het areaal het inkomen van boeren beperkte, ontwikkelden we een nieuwe maatstaf voor de 'levensvatbare bedrijfsomvang': het areaal dat nodig is om een living income uit akkerbouw te halen. Met de huidige opbrengsten zou het areaal per bedrijf 1,3-4,5 keer groter moeten zijn dan het huidige areaal, om een ​​living income te verkrijgen. Met verhoging van de gewas opbrengsten zouden de meeste huishoudens echter een leefbaar inkomen kunnen verkrijgen met hun huidige areaal. Dit proefschrift onderstreepte de noodzaak van grote veranderingen binnen en buiten de agrarische sector om de opbrengsten en het inkomen van de boeren duurzaam te verhogen, en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.