Promotie

Koning Konijn: een evaluatie van veebegrazing in de kustduinen van Meijendel, Nederland

Promovendus Harrie HGJM (Harrie) van der Hagen
Externe promotor Prof. Dr Joop H.J. Schaminée
Externe copromotor Emiritus Prof. Dr Karlè V. Sykora
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer
Datum

di 11 oktober 2022 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

In de afgelopen vijf decennia is de vegetatie in de Nederlandse kustduinen veranderd van open, zandige duinen en soortenrijke graslanden in hoge grassen, struiken en bos, met een aanzienlijk verlies aan lokale biodiversiteit. Na 1990 is in Meijendel jaarrond door begrazing door koeien en pony's ingevoerd om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Mijn proefschrift evalueert het effect van deze introductie.

Er traden veranderingen op, maar andere factoren dan begrazing door vee verklaarden ze. De afname van stikstofdepositie sinds 1990 en veranderingen in het klimaat zijn belangrijker dan het effect van vee. Maar de duinen missen vooral de specifieke begrazing van kiemplanten van bomen en struiken, en graafactiviteiten van konijnen.

Dus, naast het actief kappen van bomen en struiken moet het aantal konijnen omhoog om konijnen weer te laten heersen in het geroemde en Natura-2000-beschermde landschap van de kalkrijke kustduinen van Meijendel.