Promotie

Landscape-inclusive energy transition: landscape as catalyst in the shift to renewable energy

Promovendus HH (Dirk) Oudes PhD
Promotor dr.ing. S (Sven) Stremke
Organisatie Wageningen University, Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Datum

do 30 juni 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia

Samenvatting

Voortgang van de energietransitie wordt vaak in een adem genoemd met achteruitgang van het landschap. Deze beleefde achteruitgang ontstaat doordat herkenbare en gekoesterde landschappen veranderen. Windturbines, zonnevelden en andere technologieën veranderen landschappen, gedreven door (inter)nationale energietransitiedoelen om klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg hiervan wordt het landschap gezien als een ‘obstakel’ door veel betrokkenen in de energietransitie. In dit proefschrift wordt verkend of ‘landschap’ niet een obstakel, maar een katalysator kan zijn voor de 21e-eeuwse energietransitie.

Dit proefschrift bevat de bouwstenen voor een zogenaamde ‘landschaps-inclusieve energietransitie’. Als eerste wordt een methode beschreven om regionale energietransitiedoelen te bepalen op basis van landschappelijke kenmerken en voorkeuren van belanghebbenden. Ook is de literatuur over grootschalige landschapsveranderingen onderzocht om hiervan te leren voor de energietransitie. Als laatste is een typologie van multifunctionele zonneparken ontwikkeld om de besluitvorming over locatiekeuze en ontwerp te verbeteren. Deze inzichten helpen bij het bepalen van energietransitiedoelen, het ontwerpen van hernieuwbare energieprojecten en het maken van energiebeleid, en ondersteunen de realisatie van een landschaps-inclusieve energietransitie.