Wageningen Dialogue

Let’s Explore: Stikstof in NL

Geen dag gaat voorbij zonder aandacht in de (traditionele en sociale) media voor het ‘stikstofdossier’. Het drijft mensen uit elkaar, zet groepen tegenover elkaar. Deze polarisatietrend zien we in de maatschappij, maar ook binnen WUR schuurt het regelmatig. ‘Zonder wrijving geen glans’ kan je zeggen. Maar voor wrijving moeten we wél met elkaar in contact komen. Met de nieuwe ‘Let’s explore’ serie bieden Communicatie & Marketing en Wageningen Dialogues ruimte voor verschillende perspectieven om bij elkaar te komen. Om dialoog aan te gaan en elkaar in de ogen te kijken. Dit alles in onze wetenschappelijke omgeving. Alle WUR collega’s zijn daarom uitgenodigd mee te praten én te luisteren.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

wo 31 augustus 2022

di 27 september 2022

wo 26 oktober 2022

Voor wie alleen WUR-medewerkers

Wat maakt dat het onderwerp stikstof ons zo massaal aan het hart gaat? Wat brengt dat onder de oppervlakte bij ons teweeg? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor verandering? Welke rol zien jullie voor de wetenschap en WUR op dit vraagstuk? En hoe vul jij deze rol in? Raakt het bepaalde waarden of idealen? Zit de oplossing voor jou in innovaties, een nieuwe vorm van landbouw en/of gedragsverandering?

Check intranet voor meer informatie en aanmelden

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

We moeten leren elkaar goed te begrijpen, want iedereen praat in zijn eigen taal
Alex Datema, melkveehouder en dialoog deelnemer

Let's explore

Met de nieuwe ‘Let’s explore’ serie beogen we om verschillende perspectieven binnen WUR bij elkaar te brengen, en ruimte te bieden voor verkenning. Wellicht ontstaat er wrijving, maar daarmee mogelijk ook glans. Elke laatste week van de maand willen Communicatie & Marketing enWageningen Dialogueseen ‘Let’s explore’ sessie organiseren, waarin we in een reeks van drie sessies op één onderwerp de dialoog opzoeken.

Zoals Socrates het stelde: Wisdom begins with wonder.

Dat we anders over een onderwerp denken, betekent niet dat er geen enkele waarde zit in de ideeën van de ander. En de complexiteit van de huidige uitdagingen heeft ook baat bij verschillende perspectieven. Is een wetenschappelijke omgeving niet dé plek voor verwondering en verkenning van al die perspectieven? Tijdens de interne Let’s explore sessies proberen we twijfel, verwondering en verkenning een – hopelijk veilige – plek te geven, weg van het verharde debat. Lukt het ons elkaar oprecht te bevragen? Te ontdekken waarom de ander doet wat ie doet en denkt wat ie denkt? In dialoog te gaan en zo wellicht dichter tot elkaar komen. We nodigen je uit om mee te praten, én te luisteren.