Promotie

Linking evaporation and vegetation characteristics: a data-driven study from plot to global scale

Promovendus Anne AJ (Anne) Hoek van Dijke
Promotor prof.dr. M (Martin) Herold
dr.ir. AJ (Ryan) Teuling
Externe copromotor dr K. Mallick
dr M. Machwitz
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing
Datum

vr 10 juni 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia