Promotie

Molecular Tuneability of Imine-based Covalent Adaptable Networks

Promovendus Sybren SK (Sybren) Schoustra BSc
Promotor prof.dr. JT (Han) Zuilhof
Externe copromotor Dr. Ir. Maarten Smulders
Organisatie Wageningen University, Laboratory for Organic Chemistry
Datum

di 7 maart 2023 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Plastics zijn in de afgelopen decennia een van de belangrijkste materialen geworden door hun vele gunstige eigenschappen. Helaas kunnen veel plastics nog niet goed gerecycled worden. Met name de robuuste plastics (thermoharders) zijn moeilijk recyclebaar. Dit komt door de permanente netwerkstructuur binnenin het materiaal. Om dit probleem op te lossen kunnen zogenoemde dynamisch covalente bindingen worden ingebouwd. Zodoende maakt men covalent adaptieve netwerken (CANs). De dynamisch covalente groepen kunnen worden geactiveerd door hitte, waardoor het netwerk zich kan herschikken. Hierdoor wordt het materiaal vervormbaar en kan het gerecycled worden zonder dat het zijn sterkte verliest. In deze scriptie zijn enkele strategieën gepresenteerd om de materiaaleigenschappen van deze CANs te verbeteren en controleren. De genoemde resultaten presenteren duidelijke verbanden tussen de moleculaire compositie van het materiaal en de hieruit voortvloeiende materiaaleigenschappen op macroscopisch niveau. Hierdoor konden nieuwe materialen worden ontworpen die zowel sterk als recyclebaar zijn.