Symposium

Natuurinclusief bouwen voor wilde bestuivers

Natuurinclusief bouwen krijgt steeds meer aandacht, en dat is goed! Ruimte voor biodiversiteit bij zowel nieuwbouw als renovatie is hoog nodig. Hoe faciliteer je hierbij ook de kleinere soorten, waaronder bestuivers?

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

vr 3 december 2021 15:00 tot 17:00

Locatie Online

Natuurinclusief bouwen, het versterken van natuur en biodiversiteit in en rondom gebouwen, krijgt de laatste jaren veel aandacht. Groene daken, gevelbeplanting en inbouwvoorzieningen voor onder andere vogels en vleermuizen worden veelvuldig toegepast. Ook voor bestuivers zijn veel mogelijkheden om deze soorten te bedienen. Waar moet je op letten? Wat werkt wel en niet en hoe is de ruimtelijke samenhang? Welke rol hebben gemeenten en bouw- en ontwikkelbedrijven?

In een online mini-symposium wordt dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven belicht.

Fabrice Ottburg (onderzoeker bij Wageningen Environmental Research) vertelt over de habitateisen van bestuivers en welke maatregelen in het kader van natuurinclusief bouwen en ontwikkelen hieraan kunnen bijdragen.

Anne Luijten (bestuursadviseur groene leefomgeving bij Gemeente Arnhem) vertelt over het gemeentelijk beleid om natuurinclusief bouwen tot de norm te verheffen. Welke mogelijkheden zijn er en waar lopen gemeenten tegenaan? Hoe passen bestuivers in het gemeentelijk beleid?

Onno Dwars (CEO Ballast Nedam Development) vertelt over het eigen development besluit dat Ballast Nedam heeft opgesteld met als doel om in alle projecten standaard biodiversiteitsverhogende maatregelen te treffen.

Online registreren voor het event.