Alumnibijeenkomst

Nieuwe Netwerk - Conferentie - De nieuwe boer is....

Het zijn spannende tijden nu. Voor boeren, natuur, de samenleving, de sector en de omgeving. Samen met Provincie Noord Brabant organiseert onze stichting Nieuwe Netwerk (platform voor professionals in landbouw en omgeving) een conferentie, die perspectief wil brengen.
We brengen overheden, bedrijfsleven, boeren, wetenschap en maatschappelijke organisaties bij elkaar. We verbinden professionals uit verschillende ' Bubbels'. We willen met elkaar werken aan realistische perspectieven. Hoe divers ziet 'de nieuwe boer' er uit? En wat betekent dat voor iedereen die in de context wil en moet meebewegen?

Organisator Nieuwe Netwerk
Datum

vr 9 september 2022 10:00 tot 17:00

Kom ook

Tijdens de conferentie krijgen we met elkaar zicht op wat ons nu en de komende paar jaar te doen staat. Ons, dat zijn boeren en boerenorganisaties, beleidsmakers, politici, adviseurs, wetenschappers; realiserend dat de diversiteit van “De nieuwe boer” groter, breder en kennisintensiever is.
Om een beter inzicht te krijgen op het hoe, gaan de workshops over dwarsdoorsnijdende thema’s die bij alle soorten boeren spelen, van precisielandbouw tot voedselbossen, van economisch efficiënt tot natuurinclusief, van specialistisch tot multifunctioneel. De conferentie “De Nieuwe Boer is .…” is een initiatief van de stichting Nieuwe Netwerk en wordt georganiseerd in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.
Kom ook en meld je aan via de oranje knop aan de rechterkant.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 9 september 2022
Tijd: 10.00 - 17.00
Sprekers: Frederike Praasterink, Olga van Kalles, Jelleke de Nooy-van Tol, Elies Lemkes-Straver
Initiatiefnemer: Nieuwe Netwerk www.nieuwenetwerk.nl.
Nieuwe Netwerk LinkedIn groep: www.linkedin.com/groups/8888339

Workshops

In de workshops brengen steeds een boer, een beleidsmaker en iemand uit bedrijfsleven of wetenschap de mogelijke oplossingen in beeld:

De nieuwe boer is biologisch

De nieuwe boer is internationaal

De nieuwe boer biedt perspectief

De nieuwe boer produceert vegan

De nieuwe boer onderhoudt de kringloop

De nieuwe boer is datagedreven

De nieuwe boer is bodembewust

De nieuwe boer is een duurzame pachter

De nieuwe boer is regeneratief

De nieuwe boer is vrouw

De nieuwe boer is gebiedsgericht 

Estafette

Na de conferentie zullen de onderwerpen waaraan we verder willen (en moeten) werken, opgepakt worden door verschillende organisaties en hopelijk ook provincies, zodat we in maandelijkse bijeenkomsten op elkaars inzichten voortbouwen en ieder stappen kunnen zetten om de nodige omslag te kunnen bewerkstelligen.