Promotie

Opening up food system transitions: Exploring diversity and contributions of producer organizations, value chain actors and intermediaries

Samenvatting

Voedselsystemen moeten gezonder voedsel produceren en duurzamer worden. Door interviews in groente, zuivel en citrus voedselsystemen in Uruguay, laat deze thesis zien hoe actoren in het voedselsysteem kunnen bijdragen aan deze transitie. Ten eerste, producenten in biologische en conventionele groentesystemen organiseren zich in verschillende type producentenorganisaties, welke tegemoet komen aan specifieke behoeften van producenten. Ten tweede, producentenorganisaties vervullen verschillende rollen als intermediair bij het bevorderen van de transitie, bijvoorbeeld door te experimenteren met duurzamere teeltmethoden of het delen van kennis. Ten derde, producenten, verwerkers, en retailers in conventionele zuivel- en citrusketens dragen bij aan transities in voedselveiligheid, voedselkwaliteit, en duurzaamheid door het toepassen van diverse kwaliteitsstandaarden en het aanpassen van hun onderlinge afspraken. Aanbevelingen worden gegeven voor beleidsmakers en praktijkbeoefenaars over hoe actoren in transities van voedselsystemen het beste ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld door te stimuleren dat verschillende actoren diverse maar complementaire rollen in transities vervullen.